Education Information

Education Information

 • 1985 - 1988 Doctorate

  Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1982 - 1985 Expertise In Medicine

  Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1988 Doctorate

  Tüberkülozun serolojik tanısında kullanılabilecek antijenlerin üzerine araştırma

  Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1985 Expertise In Medicine

  Mycobacterium tuberculosis suşlarının antitüberküloz ilaçlara direnç durumunun araştırılması Sustainable Development

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English