Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kalkandelen Para Vakıfları

XVIII. Türk Tarih Kongresi, kongreye Sunulan Bildiriler, 1-5 Ekim 2018, Ankara, Ankara, Turkey, 01 October 2018, vol.5, pp.803-824

SARAYBOSNA ŞEHRİNİN İKİNCİ KURUCUSU GAZİ HÜSREV BEY VAKFININ1285/1869 YILINA AİT MUHASEBE DEFTERİ

4. MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ“TURGUT CANSEVER’İN AZİZ HATIRASINA”, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2017

Osmanski izvori o Osmansko-Crnogorskim Odnosima za Vrijeme Abdul HAmida II

Crna Gora i Osmansko Carstvo, İskustvo Medjudrzavnih odnosa, Podgorica, Serbia And Montenegro, 23 - 24 September 2015

Osmanlı Sonrası Bosna Hersek’xxte Para Vakıfları

4th International İslamic Economics and Finance Congress, 15 July 2015 - 16 July 2017

Makedonya daki Para Vakıflarında Tekke ve Zaviyeler

II. Uluslararası Bakü'den Balkanlara Halvetilik Sempozyumu Tebliğleri, 30 April - 01 May 2016

Vakıf Kuran Kadınların Eğitimdeki Rolü Osmanlı Tecrübesi

International Symposium on Waqf and Higher Education, "Comparative Best Practices, Challennges and Way Forward", İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2016

Karadağ Vakıfları Hukuksal Perspektif

Balkanlardaki Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Edirne, Turkey, 9 - 11 May 2012

Saraybosna Örneğinde Vakıfların Şehirleşmedeki Etkisi

Uluslararası Osmanlı Medeniyetinde Şehir Sempozyumu, Çorum, Turkey, 25 - 27 November 2011, pp.601-612

Balkanlar da İslamofobi

İslamofobi, Kolektif Bir Korkunun Anatomisi, Sivas, Turkey, 18 - 19 November 2011

Balkan Ülkelerinde Osmanlı Tarih Yazıcılığına Yaklaşımlar Makedonya Bulgaristan Sırbistan Hırvatistan Karadağ ve Bosna Hersek Örnekleri

Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı, Ankara, Turkey, 18 - 20 March 2010, pp.687-696

Books & Book Chapters

RUMELİ’DE DİYET, KISAS VE KALEBENT CEZASI (1843-1862)

in: Başlangıcından Günümüze Türk Tarihinde Balkanlar Coğrafyası, Hakan Doğan, Editor, Berikan, Ankara, pp.17-37, 2023

Evkaf'ul-Nukud Fi'l-Balkan İbbane'l-Ahdi'l-Osmani

İstanbul Sabahattin Zaim University Press, İstanbul, 2022

II. Abdülhamid Döneminde Debre-i Bala'da Eşkıyalık Faaliyetleri

in: Tarihçiliğe Adanan Bir Ömür Prof. Dr. Nesimi Yazıcı'ya Armağan, Eyüp Baş,Halide Aslan, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.231-256, 2022

OSMANLI BELGELERİNE GÖRE I. DÜNYA SAVAŞI BİTİMİNDE MEMLEKETLERİNE DÖNEMEYEN BAZI RUMELİLİ ASKERLER

in: Başlangıcından Günümüze Ordu ve Savaş, Ahmet Demir, Mehmet Doğan, Editor, BERİKAN, Ankara, pp.93-122, 2022

CASH WAQFS IN OTTOMAN EUROPE

İstanbul Sabahattin Zaim University Press, İstanbul, 2021

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ’NDE OSMANLI DEVLETİ’NDE YÖNETİM (1876- 1908)

in: Türk Yönetim Tarihi, Doç. Dr. MEVLÜT YÜKSEL, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI ERZURUM, Erzurum, pp.181-201, 2021

Merhum Aliya İzetbegoviç’in Doğduğu Yukarı Aziziye’nin Kuruluşu

in: Şehir Tarihi Yazarları Çok Dilli Çok Kültürlü Şehirler, Ömer Bozkurt, Mehmet Tuğrul, Yahya Aydın, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları Kongre Serisi: 1, Mardin, pp.325-344, 2021

Makedonya

in: Günümüz Avrupası'nda Müslüman Azınlıklar, İrfan Aycan, Editor, OTTO, Ankara, pp.531-542, 2021

Karadağ

in: Günümüz Avrupa'sında Müslüman Azınlıklar, İrfan Aycan, Editor, OTTO, Ankara, pp.460-471, 2021

Bosna-Hersek'te Türkoloji

in: Avrupa'da Türkoloji, Öztürk Emiroğlu, Editor, Akçağ, Ankara, pp.133-145, 2020

İslamî Yeniden Doğuşun Sorunları kitabının Değerlendirilmesi

in: Doğu-Batı Arasında Aliya -II-, Ömer Erdoğan, Editor, Kuzey Anadolu Film, Yapım, Yayın, Reklam, Organizasyon, Sanayi ve ticaret LTD. şti, Ankara, pp.91-125, 2020

Osmanlı Belgelerine Göre Kırım Harbi Sonrasında Rusya Müslümanlarının Anadolu ve Rumeli'ye Göçü

in: Japonya Seyyahı Abdürreşit İbrahim'in İzinde, A. Merthan Dündar, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.161-185, 2020

93 Harbi Sırasında Rumeli'den Diğer Osmanlı Topraklarına Doğru Göç

in: Sınırdan Geçen Sözcükler, Muhacir Edebiyat, Göç Üzerine Tarihi-Edebi-Sosyolojik İncelemeler, M. Fatih Kanter, Maşallah Nar, Mehmet Kurtoğlu, Editor, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu Araştırma Merkezi (KODAM), Kilis, pp.71-109, 2020 Sustainable Development

Bosna Hersek'te İslam'ın Yayılışı

in: Tarihte Müslümanlar, Fatih Erkoçoğlu, Editor, Otto, Ankara, pp.334-337, 2020

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 6 - Bosna-Hersek

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 8 - Bulgaristan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 10 - Yunanistan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 3 - Tekirdağ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları - Takdim

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 11 - Yunanistan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları (Takdim ve 1-11 Cilt Toplam 12 Cilt)

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları-Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2019

Osmanlı Dönemi Para Vakıfları (Osmanlı Rumeli Para Vakıfları (Takdim) ve 1-11 CİLT Toplam 12 Cilt

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi -Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2019

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 5 - Bosna-Hersek

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları 1 - Edirne

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

II: Abdülhamit’in Balkan Siyaseti

in: Sultan II. Abdülhamid Dönemi, Siyaset, İktisat, Dış Politika, Kültür, Eğitim,, Mehmet Bulut,M. Enes Kala,Nuri Salık,Maşallah Nar, Editor, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.139-157, 2019

Bosna Hersek Vakfiyeleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları, Ankara, 2016

Being Muslim in the Balkans: Tracing the Past in Modern Times

in: Balkans and Islam Encounter Transformation Discontinuity Continuity, Ayşe Zişan FURAtT, Hamit ER, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.117-128, 2012

Other Publications

Metrics

Publication

57

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

11

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals