EVALUATION OF CULTURAL ELEMENTS IN WRITING DATA OF STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE


Dündar S. A., Açık F.

INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH LITERATURE CULTURE EDUCATION, vol.10, no.2, pp.791-811, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH LITERATURE CULTURE EDUCATION
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.791-811
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Language is the transmitter of the culture that includes social life dynamics. Individuals who learn Turkish as a foreign language learn and acquire Turkish culture in different environments. In this respect, the role of the teacher and the textbook in teaching target culture is important in Turkish language classes, where many people meet Turkish for the first time. Teaching culture of the foreign language should be carried out by establishing relationships between the target culture of language learners and their own culture, as adviced in the Common European Framework. In this study, it is aimed to determine the cultural elements in the writing data of students who learn Turkish as a foreign language. The sub problems are; to determine cultural elements which students acquired in Turkey, to put forward the common elements between Turkish culture and their own culture, to determine their own cultural elements and the cultural elements acquired before they come to Turkey, to reveal the common cultural elements in textbooks by their written statements. The model of this research is content analysis method, which is one of the qualitative research designs. In the study, writing data of 17 foreign students were examined and 113 cultural elements were rated in line with the sub-problems of the study.
Dil, toplumsal yaşam dinamiklerini içeren kültürün aktarıcısıdır. Türkçenin yabancı dil olarak öğrenen bireyler farklı ortamlarda Türk kültürünü öğrenmekte ve edinmektedirler. Bu bakımdan birçok insanın Türkçeyle ilk defa karşılaştığı Türkçe hazırlık sınıflarında öğretici ve ders kitabının hedef kültürü aktarmadaki yeri önemlidir. Yabancı dile ait kültür öğretimi, Avrupa Ortak Çerçeve Metninde ön görüldüğü üzere dil öğrenicilerinin hedef kültürle kendi kültürleri arasında ilişkiler kurularak yürütülmelidir. Bu araştırmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma verilerindeki kültürel unsurların belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın alt problemleri öğrencilerin Türkiye’de edindikleri kültür unsurlarının tespit edilmesi, kendi kültürleriyle Türk kültürü arasındaki ortak unsurların ortaya konulması, ülkelerine özgü olan kültür unsurlarının belirlenmesi, Türkiye’ye gelmeden önce edinilen kültür unsurlarının belirlenmesi, yazılı ifadeleriyle ders kitaplarında yer alan ortak kültür unsurlarının ortaya konulmasıdır. Araştırmanın modeli nitel araştırma olup çalışmada veri çözümleme tekniği olarak içerik analizinden faydalanılmıştır. Araştırmada 17 yabancı uyruklu öğrencinin yazma verileri incelenmiş 113 adet kültürel unsur araştırmanın alt problemlerine göre oranlanmıştır.