AN ISLAMIC CALIPH IN THE CONTEXT OF MAX WEBER'S THEORY OF CHARİSMATİC LEADERSHIP : ABDULMALIK B. MARVAN B. Marvan


Creative Commons License

Tuğ Kızıltoprak A. A.

İslam medeniyeti, vol.8, no.50, pp.171-200, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Societies that did not show the necessary sensitivity and respect to the concepts of leader and leadership throughout history, fell apart and disappeared in a short time. The concept of the leader is not only a person who manages and directs her followers in accordance with certain purposes, but also a person who is responsible for carrying the audience to a higher position from her position as a person representing the society. After the second half of the 1900s, Max Weber began to express the concept of modern charismatic leadership in his discourses and works. In this context, charismatic leadership is a form of being influenced by the way the followers perceive him, not by the position of the leader or the management style. As it can be understood from here, a leader is a very influential person on his followers. Abdulmalik b. Marwan (685-705) served in the Caliphate office for about 21 years in the Umayyad State, leaving his mark on his own era and also set some examples of leaders for the caliphs and rulers who came after he left. In this article, Abdulmalik b. Marvan’s leadership characteristics will be evaluated in the context of Max Weber’s charismatic leadership approach. 

Tarih boyunca lider ve liderlik kavramlarına gereken hassasiyeti göstermeyen ve itibar etmeyen toplumlar kısa sürede dağılmaya gitmiş ve ortadan kalkmışlardır. Bu nedenle bu kadar önem arz eden lider kavramı, belirli amaçlara uygun olarak takipçilerini yöneten ve yönlendiren bir şahsiyet olmasının ötesinde toplumu temsil eden bir kişilik sahibidir. Lider önderlik ettiği kitleyi bulunduğu konumdan daha yüksek bir konuma taşımakla sorumlu kişidir. Li-derlik konusunda Max Weber, 1900’lü yılların ikinci yarısından sonra modern karizmatik lider-lik kavramını söylemlerinde ve eserlerinde ifade etmeye başladı. Bu bağlamda karizmatik liderlik, liderin içinde bulunduğu konuma veya yönetim usulüne göre değil, takipçilerinin onu algılama şekline göre ortaya çıkan etki altında kalma biçimidir. Buradan anlaşıldığı gibi lider takipçileri üzerinde oldukça etkili bir kişidir. Abdülmelik b. Mervân (685-705) Emevîler Dev-leti’nde yaklaşık 21 yıl Halifelik makamında görev yaparak hem kendi devrine damgasını vurdu hem de kendisinden sonra gelen halifeler ve hükümdarlar için bir takım liderlik örnekleri ortaya koydu. Bu makalede Abdülmelik b. Mervan’ın liderlik özellikleri Max Weber’in kariz-matik liderlik yaklaşımı bağlamında değerlendirilecektir.