Technical Character in Patent Protection of Software


Bozgeyik H., Çakır Çelebi F. B.

Adalet Dergisi, no.72, pp.453-473, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2024
  • Journal Name: Adalet Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.453-473
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

According to Article 82/2 of the Turkish Industrial Property Law (SMK) and Article 52/2 of the European Patent Convention (EPC), software is generally excluded from the scope of patent protection. The reason for this is that software by itself does not have technical character. On the other hand, software with technical character is within the scope of patent protection just like inventions in other fields of technology. Therefore, the concept of technical character plays a key role in the patent protection of software. The concept of technical character is not defined by the legislator. The fact that software works with technical means by its nature makes the determination of whether it has technical character more complex than other inventions. Patent protection of software is a new issue for Turkish law. Therefore, it is necessary to evaluate the conditions under which software is considered to have technical character by taking into consideration the regulation in Article 82/2 of the SMK and the regulations and practices in the European Union law. In this study, the regulations of the SMK and the EPC on software, the approaches adopted by the European Patent Office (EPO) in this regard and its current practice are taken into consideration and the circumstances under which software has a technical character are examined.

Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 82/2 ve European Patent Convention (EPC) m. 52/2’ye göre yazılımlar kural olarak patent koruması kapsamı dışındadır. Bunun nedeni, yazılımların kendi başlarına teknik karakter ihtiva etmemeleridir. Buna karşılık, teknik karaktere sahip olan yazılımlar ise tıpkı teknolojinin diğer alanlarınki buluşlar gibi patent korumasının kapsamındadır. O halde yazılımın patent ile korunması için kilit rolü teknik karakter kavramı oluşturmaktadır. Teknik karakter kavramı kanun koyucu tarafından tanımlanmamıştır. Yazılımların doğası gereği teknik araçlarla çalışması, teknik karaktere sahip olup olmadıklarının tespitini diğer buluşlara göre daha karmaşık hale getirmektedir. Yazılımların patentle korunması Türk hukuku için yeni bir meseledir. Bu nedenle, yazılımın hangi durumlarda teknik karaktere sahip kabul edileceğinin SMK m. 82/2’deki düzenleme ile mehaz Avrupa Birliği hukukundaki düzenleme ve uygulamalar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekir. Bu çalışmada SMK ve EPC’nin yazılımlara ilişkin düzenlemeleri, Avrupa Patent Ofisi’nin (European Patent Office – EPO) bu konuda benimsediği yaklaşımlar ve mevcut uygulaması göz önünde bulundurularak yazılımların hangi durumlarda teknik karaktere sahip olduğu incelenmiştir.