Uluslararası Adalet Divanının Zorunlu Yargı Yetkisini Tanımada Çekinceler ve Geçerlilikleri


ACER Y.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.58, no.1, 2003 (Peer-Reviewed Journal)