Şehir Tarihi Yazarları (Çok Dilli Çok Kültürlü Şehirler)


Bozkurt Ö. (Editor), Tuğrul M. (Editor), Aydın Y. (Editor)

Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları
  • City: Mardin
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Nasıl ki insan yaşadığı yerin, toprağın, besinlerin, havanın, suyun ürünüyse şehir de böyle bir üründür. Nasıl ki insan yediği, içtiği, soluduğu ve hissettiği şeylerle gelişip büyüyorsa, şehir de böyle gelişip büyümektedir. Ve nasıl ki insan belli bir büyüklük ve olgunluğa ulaştığında gördüğü, dinlediği, okuduğu, düşündüğü şeylerle bir kişilik sahibi oluyorsa, şehirde belli bir düzeye geldiğinde insan da dahil olmak üzere her şeyden edindikleriyle bir kişilik kazanır. İnsana ve şehre baktığımızda her ikisinin de birbirlerinden aldığı çok şeyler görebiliriz; çünkü insan şehrin, şehir de insanın banisidir. Çok dilli insanların kurduğu ve yaşadığı şehirler çok dilli; farklı inanç, kültür ve düşüncelerin yaşadığı şehirler de çok kültürlü şehirlerdir.

tte dünyada çok dilli ve çok kültürlü şehir olarak sayılabilecek kayda değer yerler vardır. Türkiye’de de bu nitelikleri haiz önemli şehirler bulunmaktadır. Bu şehirleri tanımak, onlar üzerine araştırmalar yapmak ve bu yolla onları yaşatmak büyük bir luluktur. Türkiye Yazarlar Birliği bu sorumluluğu üstlenerek gelenek haline getirdiği Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongrelerinde şehre dair pek çok şeyin ortaya çıkarılmasına, tartışılmasına ve gündeme getirilmesine katkıda bulunmaktadır. Mardin rtuklu Üniversitesi de kurulduğu günden bu yana çok sayıdaki fakülte ve bölümleriyle şehri tarihi, mimari, tasarım, sanat, turizm, kültür, dil, inanç ve edebiyat gibi açılardan araştırmakta, incelemekte ve bu konuda gerek literatüre yayınlar kazandırmakta gerekse de şehre somut olarak dokunup onun güzelleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Mardin gibi çok dilli ve çok kültürlü bir şehirde, şehrin çok dillilik ve çok kültürlülük açısından ele alınması ise elbette yerli yerinde bir karardır. Türkiye Yazarlar Birliği, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin şehrinin oluşturduğu sacayağı üzerinden şehrin çok dillilik ve çok kültürlülük açısından ele alınmış olması ve bunun bir kitap ile taçlandırılmış olması şehir araştırmalarına önemli bir katkı niteliğindedir.