THE NEGATIVE OTTOMAN IMAGE IN ONE OF THE MAN BOOKER INTERNATIONAL WINNERS: ISMAIL KADARE AND THE HISTORICAL FICTION THE SIEGE


Creative Commons License

İsaeva Güneş N.

Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.10-21, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.10-21
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Literary works have always more or less been used for political purposes throughout history. The newly formed Balkan nation states or those which regained their independence towards the end of the Ottoman Empire have taken advantage of the affective powers of literature too. These states, in their search for unique national identities (different from their neighbouring countries and unlike the Turkish) have often used literature as powerful means to influence people’s political thoughts and emotions. The 2005 Man Booker International winner novel The Siege by the Albanian writer Ismail Kadare is one of these political historical novels, which can be approached as a national identity building narrative. Published for the first time in the early1970s during the Enver Hoxha’s regime, the book tells the story of an Albanian fortress grossly assaulted by the Ottomans. By applying the ‘othering’ technique and contrasting the Christian Albanians with the Muslim Ottoman attackers, the author masterfully creates a positive Albanian and highly negative even gruesome Turkish images. The following paper analyzes and comments on the methods, reasons and possible effects of Kadare’s hostile Ottoman representation. Keywords: Negative Turkish image, Ismail Kadare, The Siege, The Ottoman Empire.

Osmanlı Devletinin son döneminde yeni oluşan ya da bağımsızlıklarını geri kazanan Balkan ülkeleri milli kimliklerini oluşturmak için farklı yöntemlere başvurmuştur. Bunlardan bir tanesi de edebiyat aracılıyla siyasi düşünce ve hisleri yönlendirme olmuştur. 2005 Man Booker birincisi roman Kuşatma, Arnavut yazar İsmail Kadare’nin en bilinen tarihi kurgularından ve bu denli amaçlara önderlik eden eserlerden birisidir. Roman 15. yüzyılda Osmanlı padişahı Dursun Paşa tarafından kuşatılan Arnavutluk’taki bir kalenin hikâyesini; Türklerin başvurdukları tüm acımasız yöntemlere karşı, kale içindeki efsanevi İskender Bey’in idaresindeki halkın mücadelesini anlatır. Hem anlatıcı unsuruyla hem de tematik kurgusuyla yazar ustalıkla Hristiyan Arnavut pozitif bir ‘bizi’ yarattığı hayli negatif Müslüman Türk ‘diğeri’ ile karşılaştırıp, Osmanlıları davranışlarıyla, ibadetleriyle, dış görünüşleriyle medeniyetten uzak ucube gibi yansıtır. Bu çalışma Kadare’nin nasıl mecaz sanatına ve ‘ötekileştirme’ yöntemine başvurarak olumsuz bir Türk imgesi oluşturduğunu, bunun nedenlerini inceler ve farklı dillere tercüme edilmiş ödüller kazanmış Kuşatma’nın olası etkilerine değinir. Anahtar Kelimeler: Olumsuz Türk imgesi, İsmail Kadare, Kuşatma, Osmanlı Devleti.