Insurer’s Obligation to Inform in the Insurance Contract


Avcı Z.

Terazi Hukuk Dergisi, no.155, pp.1338-1351, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Terazi Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1338-1351
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

The premium and the risk that is covered should be balanced in insurance sontract. To be able to balance between these two, the insurer and the insured should inform each other. Turkish Commercial Law ensured insurer’s obligation to inform and insured’s notification obligation to maintain this balance. Obligation to inform aims that the insurer will not face damages because of forming the contract without having information about the content and the significant points of the contract. Therefore, the insurer has knowledge about the contract and accepts the contract as a whole.

Obligation to inform in the insurance contract contains the subjects: The definition, the legal nature and content of obligation to inform, counterparties of inform, opposition of these provisions and the results of this opposition. In this study, these matters will be examined according to Turkish Commercial Code, Insurance Code and Regulation of Inform in Insurance Contract provisions and other regulations.

Sigorta sözleşmelerinde prim ve teminat altına alınan rizikonun dengeli olması gerekmektedir. Bu dengenin kurulabilmesi açısından ise sigorta ettiren ve sigortacının birbirlerini bilgilendirmeleri gerekmektedir. Türk Ticaret Kanununda bu bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla sigorta ettirene beyan, sigortacıya ise aydınlatma yükümlülüğü yüklenmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, sigorta ettirenin sözleşmenin içeriği ve önemli noktaları hakkında bilgisi olmadan sözleşmeyi yapmasını ve bunun sonucunda zarara uğramasını önlemek amacı taşımaktadır. Böylece sigorta ettiren yaptığı sigorta sözleşmesi hakkında bilgi sahibi olacak ve sözleşmeyi yapma hususunda tam iradesi olduğu kabul edilecektir.

Sigorta sözleşmelerinde sigortacının aydınlatma yükümlülüğü, Türk Ticaret Kanununun 1423. maddesinde düzenlendiği haliyle aydınlatma yükümlülüğünün tanımı, hukuki niteliği, kapsamı, aydınlatmanın tarafları, bu yükümlülüğe aykırılık halleri ve buna aykırılığın sonuçlarını içermektedir. Bu çalışmada bu hususlar, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik’te ve ilgili diğer mevzuatta mevcut hükümler ile birlikte dikkate alınarak incelenecektir.