The Effect of Risk Occasioned by the Negligence on the Insurance Indemnity


Avcı Z.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Adalet Yayınevi
  • City: Ankara
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Insurance is an establishment of people that are face to face the risks of identical and similar qualities in order to meet the risks together. These risks cannot be met alone. The Turkish Commercial Code regulated the situations of what would happen if the insured or the beneficiary or the people who the insured or the beneficiary is legally responsible for their actions is at fault when the payment of insurance indemnity is going to make. The Turkish Commercial Code regulated the clause number 1429 in the chapter of general provisions that are applicable of every type of insurance contracts. In the terms of the effect of risk occasioned by the negligence on the insurance indemnity in liability insurance, The Turkish Commercial Code specifically regulated the clause number 1477. And finally, in the terms of the effect of risk occasioned by the negligence on the insurance indemnity in personal insurances, The Turkish Commercial Code specifically regulated the clause number 1503 which arranges the suicide of the insured and the clause number 1504 which arranges the murder of insured by the beneficiary. According to these regulations if the risk occasioned by the negligence, taking account of the level of the fault or the fact that whose at fault, the insurer may not pay the insurance indemnity at all or may mitigate the surrender values.

Sigorta, aynı veya benzer nitelikteki riskle karşı karşıya bulunan çok sayıda insanın tek başlarına karşılayamayacakları riskleri birlikte karşılamak amacıyla oluşturdukları bir kurumdur. Sigorta tazminatının ya da sigorta bedelinin ödenmesinde sigorta ettiren, sigortalı yahut lehtarın ya da bunların hukuken fiillerinden sorumlu oldukları kişilerin kusurlu bulunması durumunda ne yapılacağı hususunda Türk Ticaret Kanunu’nda 1429, 1477 ile 1503 ve 1504. madde düzenlemeleri mevcuttur. Bu açıdan 1429. madde hükmü sigorta sözleşmelerine uygulanacak genel hükümler arasında düzenlendiği için tüm sigorta türlerine uygulanması mümkündür. Sorumluluk sigortaları açısından ise kusurun sigorta tazminatının ödenmesine etkisi ayrıca 1477. madde hükmüyle düzenlenmiştir. Can sigortalarında kusurun sigorta bedelinin ödenmesine etkisi ise sigortalının intiharını düzenleyen 1503 ile lehtarın sigortalı öldürmesini düzenleyen 1504. maddeler ile ayrıca düzenlenmektedir. Söz konusu edilen hükümlere göre rizikonun gerçekleşmesinde kusurun, kusur derecesi ve kim tarafından işlendiğine göre sigorta tazminatı veya sigorta bedelinin ödenmesi borcunun tamamen ortadan kalkmasına veya tazminat veya bedelde indirime olanak sağlamaktadır.