ANTIQUE GODDESS IN WESTERN ART: HERA


Gedikli Ş.

Uluslararası Mitoloji Kongresi , Mardin, Turkey, 15 - 16 May 2024, pp.196

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.196
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

The goddess of women and marriage, known as Hera, wife and sister of Zeus in Greek mythology, and Juno in Roman mythology. She also has the queen status among the gods of Olympus and is also known as the queen of marriage. Accordingly, she wears a crown. Her role in mythology and art is essentially that of the wife of an unfaithful husband, as well as an example of a strong, jealous, vicious and quarrelsome woman who plots revenge on her lovers. The two symbols attributed to her in antiquity are the pomegranate, symbolizing fertility, and a scepter surrounded by a cuckoo bird, the symbol of the betrayed wife. The peacock, cow and pomegranate symbols attributed to the goddess Hera continue to be used, especially in the Baroque period and beyond. In single depictions, she is shown standing or enthroned as a woman with a full body, a majestic and solemn face, and a serious and thoughtful gaze. “The Birth of Milky Way”, “The Judgement of Paris”, "Placing the eyes of the giant Argos in a peacock", "taking revenge on Hephaistos", " changing Zeus' lover Io into a cow" and "taking revenge on Semele who had an affair with Zeus" are the topics belonging to the mythology of the Goddess Hera. This study aims to analyze the life of Hera, an important goddess in Greek and Roman mythology, based on examples from different periods of western art.

Yunan mitolojisinde Zeus’un karısı ve kız kardeşi Hera, Roma mitolojisinde ise Juno olarak bilinen kadın ve evlilik tanrıçasıdır. Ayrıca Olympos tanrıları arasında kraliçe vasfına sahiptir ve evlilik kraliçesi olarak da bilinmektedir. Buna bağlı olarak taç giymektedir. Mitoloji ve sanattaki rolü, esasen sadakatsiz bir kocanın karısı olması yanı sıra sevgililerinden intikam alma planları yapan güçlü, kıskanç, hırçın ve kavgacı bir kadın örneğini temsil etmektedir. Antik dönemde ona atfedilen iki sembol, bereketi simgeleyen nar ve aldatılan eşin sembolü olan guguk kuşu ile çevrelenmiş bir asa şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Barok dönem ve sonrasında da tanrıça Hera’ya atfedilen tavus kuşu, inek ve nar sembolleri kullanılmaya devam etmektedir. Tek olarak resmedildiği tasvirlerde dolgun vücutlu, azametli ve vakur yüzlü, ciddi ve düşünceli bakışları olan bir kadın olarak ayakta ya da tahta gösterilmiştir. “Herkül’ü emzirmesi”, “Paris’in en güzel tanrıçayı seçmesi”, “Dev Argos’un gözlerini tavus kuşuna yerleştirmesi”, “Hephaistos’dan intikam alması”, “Zeus’un sevgilisi İo’yu ineğe dönüştürmesi” ve “Zeus’la ilişki yaşayan Semele’den intikam alması” Tanrıça Hera’nın mitolojisine ait konu başlıklarıdır. Bu çalışmada Yunan ve Roma mitolojisinde önemli bir tanrıça olan Hera’nın hayatı batı sanatına ait farklı dönem örnekleri esas alınarak incelenmesi amaçlanmaktadır. .