Anaerop İnfeksiyon Saptanan Vakaların Klinik Özellikleri, Etkenlerin Tür Düzeyinde Dağılımı ve Anaerop Bakteremilerde Fatalite


ÖZDEMİR B., MUMCUOĞLU İ., AKINCI E., ACAR KAYA İ., SERTÇELİK A., BODUR H.

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.25, no.4, pp.506-515, 2020 (ESCI) identifier