Arabuluculuk Sonunda Hazırlanan Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği ve Anlaşma Belgesine Karşı Başvurulabilecek Hukuki Çareler


ERDOĞAN E., CÖMERT B.

Terazi Hukuk Dergisi, no.138, pp.27-47, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Terazi Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.27-47
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Mediation for civil cases has a legal ground in Turkey as an alternative dispute resolution in

Code numbered 6325 since 2013. The new Code has brought fast and cheap way to settle

disputes, but also has some deficits. In this paper, we analysed the legal nature and the

consequences of settlement agreements. In addition to this, we try to discuss ways to

challenge against this settlement agreement.

Key words: mediation, settlement agreement, defective will, labour disputes.

Özet

Özel hukuk uyuşmazlıkları açısından bir mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm yöntemi olan

arabuluculuk 2013 yılının Kasım ayından itibaren ülkemiz açısından da bir alternatif olarak

bireylerin kullanımına sunulmuştur. 22 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, hukukumuz açısından önemli bir yeniliğe

hizmet etmekte, ancak ilk olması sebebiyle pek çok eksikliği de bünyesinde barındırmaktadır.

Bu çalışmada, arabuluculuk yönteminin sonucunda ortaya çıkan anlaşma belgesinin hukuki

niteliği ve sonuçları incelenmiştir. Özellikle, anlaşma belgesine karşı başvuru yollarına ayrıca

değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: arabuluculuk, anlaşma belgesi, irade sakatlığı, iş uyuşmazlığı.