COMPARATIVE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF SCORPION VENOM ON APOPTOSIS IN A549 LUNG CANCER CELL LINES


Fidancıoğlu N., Önderci M., Ayhan H., Arpacı A.

II. Uluslararası Bilim ve İnovasyon Kongresi, 25-27 Haziran 2021, TÜRKİYE, İstanbul, Turkey, 25 - 27 June 2021, pp.26-27

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.26-27
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract Various studies are currently being conducted to address the gap in the treatment of cancer, the prevalence of which is increasing. Studies investigating the apoptosis effect of bioactive components on cancer cells have attracted attention in recent years. The main target in cancer treatment is the induction of apoptosis and autophagy. We designed this study by hypothesizing the expression of some genes related to apoptosis and autophagy by scorpion venom applied to A549 cancer cell lines. First, crude scorpion venom was diluted at different concentrations and applied to A549 cancer cell lines. Cell death was detected by MTT and the IC50 value was calculated. With real-time PCR test, gene transcription levels of Caspase 3, Bcl-2, Bax, Atg5 genes and housekeeping gene and β actin genes were determined in order to determine gene expressions of cell death type. Quantification of Atg5, BCL, BAX and CASP3 expressions was normalized to the control group using the ACTB gene as a reference. The “2-∆∆CT Method”, which is a relative quantification calcula1tion, was used. According to the results of our study, the expression level of Caspase-3 gene was slightly lower than the control group; It was determined that Bax gene expression level increased approximately 3 times compared to the control group. Bcl-2 gene expression level increased compared to the control group. Atg5 gene expression level decreased compared to the control group. Keywords: A549 Cell Line, Apoptosis, Scorpion Venom, RT-PCR. 

Özet Prevelansı giderek artan kanser hastalığının tedavisindeki açıklığı gidermek için günümüzde çok çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biyoaktif bileşenlerin kanser hücreleri üzerindeki apoptozis etkisinin araştırıldığı çalışmalar son yıllarda dikkat çekmiştir. Kanser tedavisinde esas hedef apoptoz ve otofajinin indüklenmesidir. Bu çalışmayı A549 kanser hücre hatlarına uygulanan akrep zehirinin apoptoz ve otofaji ile ilgili bazı genlerin eksperesyonları hipotezini varsayarak tasarladık. Öncelikle ham akrep zehiri değişik konsantrasyonlarda dilüe edilerek A549 kanser hücre hatlarına uygulandı. MTT ile hücre ölümü tespit edildi ve IC50 değeri hesaplandı. Real-time PCR testi ile hücre ölüm tipine ait gen ekspresyonlarını tespit etmek amacı ile Kaspaz 3, Bcl-2, Bax, Atg5 genleri ve housekeeping geni ile β aktin genlerinin gen transkripsiyon düzeyleri belirlendi. Atg5, BCL, BAX ve CASP3 ekspresyonları kantifikasyonu ACTB geni referans olarak kullanılıp kontrol grubuna göre normalize edilmiştir. Relatif kantifikasyon hesaplaması olan “2-∆∆CT Yöntemi” kullanılmıştır. Çalışmamızın sonucuna göre Kaspaz-3 geni ekspresyon düzeyi kontrol grubuna göre biraz düserken; Bax geni ekspresyon düzeyi kontrol grubuna kıyasla yaklaşık 3 kat arttığı belirlenmiştir. Bcl-2 gen ekspresyon düzeyi kontrol grubuna göre artış göstermiştir. Atg5 geni ekspresyon düzeyi ise kontrol grubuna kıyasla düşüş göstermiştir. Anahtar Kelimeler: A549 Hücre Hattı, Apoptoz, Akrep Zehiri, RT-PCR.