KARİZMATİK SİYASİ LİDERİN KRİZ DÖNEMLERİNDE KİTLE MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Tuğ Kızıltoprak A. A.

in: CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN 70. YAŞINA ÖZEL ARMAĞAN, FUZULİ BAYAT-ÇAĞLA ÇAMA, Editor, Paradigm Press Ltd., Çanakkale, pp.457-473, 2024

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: Paradigm Press Ltd.
  • City: Çanakkale
  • Page Numbers: pp.457-473
  • Editors: FUZULİ BAYAT-ÇAĞLA ÇAMA, Editor
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

This study focuses on what characteristics a charismatic leader relies on when guiding his followers in times of crisis and what kind of behavior and attitude he adopts while doing this. First of all, some studies on the concepts of leadership and charismatic leadership were examined. How the charismatic leader uses his personality traitsts, strong and effective qualities such as strong oratory, persuasion power, standing behind his promises, sacrifice, strong motivation, being innovative and visionary, being a role model, heroism, ability to take risks and initiative, which can direct the society, in times of crisis. and how it motivates the society has been tried to be explained and evaluated through the main important events that Recep Tayyip Erdogan encountered in his political career.

Bu çalışmada kriz dönemlerinde karizmatik liderin takipçilerini yönlendirirken hangi liderlik özelliklere dayandığı ve bunu yaparken nasıl bir davranış ve tutum içerisinde olduğu konusu üzerinde durulmuştur. Öncelikle liderlik ve karizmatik liderlik kavramları üzerinde yapılmış bazı çalışmalar incelenmiştir. Kriz dönemlerinde Karizmatik liderin sahip olduğu kişilik özelliklerini ve toplumu yönlendirebilecek güçlü hitabet, ikna gücü, sözünün arkasında durma, fedakarlık, güçlü motivasyon, yenilikçi ve vizyoner olma, rol model olma, kahramanlık, risk ve inisiyatif alabilme özellikleri gibi güçlü ve etkin nitelikteki vasıflarını nasıl kullandığı ve toplumu nasıl motive ettiği  Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi kariyerinde karşılaştığı belli başlı önemli olaylar üzerinden anlatılmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.