Case Reviews on Protecting Industrial Rights of Designs in Furniture Industry


Aşçı T., Toktaş İ.

PLANARCH - Design and planning research (Online), vol.8, no.1, pp.168-176, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Furniture is a basic element of our living spaces. There is a need for furniture in every area where people exist, from city squares to offices, bus stops to residences. Establishing industrial rights in furniture, which is formed by long and laborious design, can make the furniture industry more competitive. According to the statistics of world furniture exporters, Türkiye is in the 11th place. So there are open areas to develope in the sector. In particular, developing original products and protecting the rights of the products provide significant gains to businesses in the domestic and foreign markets. In Türkiye, the legislation and legal ways used to solve the conflicts in the furniture industry are included in the study with case reviews. Patent/utility model or design registrations, which are effectively used in the protection of industrial rights, constitute official evidence at the point of industrial belonging to the enterprise. Industrial rights should be protected in also other countries, since the current legislation of the target country will be taken into account in international trade. Cooperation between professional organizations and universities is important. 

Mobilya, yaşam alanlarımızın temel unsurudur. Her yaşam alanında mobilyalara ihtiyaç duyulmaktadır. Şehir meydanlarından ofislere, otobüs duraklarından konutlara kadar insanın var olduğu her alanda mobilya ihtiyacı da var olmaktadır. Uzun ve zahmetli tasarım süreçleri ile meydana gelen mobilyalarda endüstriyel hakların tesis edilmesi mobilya sektörünü daha rekabetçi hale getirebilir. Dünya mobilya ihracatçıları istatistiklerine göre Türkiye 11. sırada yer almaktadır. Sektör gelişmeye oldukça açıktır. Özellikle özgün ürün geliştirmek ve ürünlerin haklarını koruma altına almak, işletmelere önemli kazanımlar sağlamaktadır. Ülkemizde mobilya endüstrisinde görülen ihtilafların çözümünde başvurulan mevzuat ve yasal yollar vaka incelemesi çalışmaları da yer bulmaktadır. Sınai hakların korunmasında etkili şekilde kullanılan patent/faydalı model ya da tasarım tescilleri işletmeye sınai aidiyet noktasında resmi kanıt niteliği oluşturmaktadır. Uluslararası ticarette hedef ülkenin mer’i mevzuatı dikkate alınacağından sınai haklar diğer ülkelerde de koruma altına alınmalıdır. Bu noktada meslek örgütleri ile birlikte STK ve üniversitelerin iş birliği önem taşımaktadır.