A Quantitative Research on The Relationship Among Knowledge Management Processes, Tacit-Explicit Knowledge Conversion Processes and Knowledge Management Technological Tools


ÖNAÇAN M. B. K., MEDENİ T. D.

Külliye, vol.4, no.1, pp.134-160, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.48139/aybukulliye.1260880
  • Journal Name: Külliye
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.134-160
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

In an organization, it is essential to use technology to manage knowledge in a good way. However, what kind of technological infrastructure will be implemented for this, and which technological tools should be used is an important problem area. The purpose of this study is to contribute to the implementation of the technological infrastructure that will enable the organization to manage the knowledge successfully by identifying the Knowledge Management (KM) technological tools that make the most contribution to KM. In this study, which is a descriptive one, Single Screening Model was utilized, and a questionnaire was applied to the IT specialists of companies that produce information technology solutions for organizations. The data were evaluated using Simple Additive Weighting and Hierarchical Weighting methods. The contribution of each of 24 KM technological tools, currently available on the market, to the basic processes of KM consisting of creation, storage, sharing and usage of knowledge and to the explicit-implicit knowledge conversion processes of KM consisting of socialization, externalization, combination, and internalization was determined. KM technological tools that make the most contribution to KM were listed. The first five tools that contributed most to KM are Portal, Record Management System, Document Management System, E-Mail and Discussion Groups and Forums respectively. It is considered that this study will be useful for managers to initiate a KM initiative in their own organization, for the professionals working in IT firms to give ideas about the system design, and for the academicians to provide empirical data.
Organizasyonda bilginin iyi bir şekilde yönetilebilmesi için teknolojinin kullanılması tartışılmaz bir gerekliliktir. Ancak bunun için nasıl bir teknolojik altyapı oluşturulacağı ve hangi teknolojik araçların kullanılması gerektiği önemli bir sorun alanıdır. Bu çalışmanın amacı, Bilgi Yönetimi (BY)’ne en fazla katkı sağlayan BY teknolojik araçlarını tespit ederek organizasyonda bilginin en iyi şekilde yönetilebilmesini sağlayacak teknolojik altyapının oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Bu maksatla yapılan çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden tekil tarama modeli kullanılmış ve organizasyonlar için bilişim teknolojisi çözümleri üreten firmaların bilişim uzmanlarına anket uygulanmıştır. Veriler, Basit Toplamlı Ağırlıklandırma (BTA; Simple Additive Weighting- SAW) ve Hiyerarşik Ağırlıklandırma (HA) yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Hâlihazırda piyasada mevcut olan 24 adet BY teknolojik aracının her birinin, bilginin üretilmesi, depolanması, paylaşılması ve kullanılmasından oluşan BY’nin temel süreçlerine; sosyalleşme, dışsallaştırma, birleştirme ve içselleştirmeden oluşan açık-örtük bilgi dönüşüm süreçlerine katkısı tespit edilerek genel olarak BY’ye en fazla katkı sağlayan BY teknolojik araçları sıralanmıştır. BY’ye en fazla katkı sağlayan ilk beş araç sırasıyla Bilgi Kapısı, Belge Yönetim Sistemi, Doküman Yönetim Sistemi, e-Posta ile Tartışma Grupları ve Forumlar şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın; yöneticilerin kendi organizasyonlarında bilgi yönetimi girişimi başlatmalarına yardımcı olabileceği, BY teknolojileri geliştiren firmalara sistem tasarımına yönelik fikir vereceği ve akademisyenler için ise çalışmalarında kullanabileceği ampirik veriler sunacağı değerlendirilmektedir.