THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE ORGANIZATION OF SOCIAL MOVEMENTS AND THE EFFECT OF PROTEST PARTICIPATIONS


Creative Commons License

Tuğ Kızıltoprak A. A.

in: TOPLUMSAL İLETİŞİM DİLİ OLARAK KİMLİKLER, Prof.Dr. SERHAT ULAĞLI, Editor, MOTTO YAYINLARI, İstanbul, pp.79-108, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: MOTTO YAYINLARI
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.79-108
  • Editors: Prof.Dr. SERHAT ULAĞLI, Editor
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

XXI. century, the new communication systems emerged with the emerging

technology, features of internet and social media to enter our lives at an incredible speed, with our social life space to move to the electronic environment, in every area of ​​the society has begun to experience extremely important developments. From this point of view, it has been observed that the structure of the social movements and the ways in which the participants provide communication have been changed.

In this study, the effect of social media and internet based communication on the organization of social movements and protest participation were investigated. It was aimed to find out that the protest movements are organized by social media and that they have an effective role in the success of the movement by framing. In this context, literature review has been carried out in the context of technological developments, social media and social movements, and then the functions of social media platforms in social protests were examined and their roles and effects in these events were tried to be revealed.

XXI. yüzyılda gelişen teknoloji ile ortaya çıkan yeni iletişim sistemleri, özellikleri internet ve sosyal medyanın inanılmaz bir hızla hayatımıza girmesi, sosyal yaşam alanımızı elektronik ortama taşıması ile birlikte, toplumun her alanında son derece önemli gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında toplumsal hareketlerin yapısının ve katılımcılarının iletişim sağlama biçimlerinin değişime uğradığı görülmüştür.

Bu çalışmada, sosyal medyanın ve internete dayalı iletişimin toplumsal hareketlerin örgütlenmesinde ve protesto katılımlarına etkisi araştırılmıştır. protesto hareketlerinin sosyal medya tarafından örgütlendiği ve çerçeveleme yaparak hareketin başarıya ulaşmasında etkin bir role sahip

olduğunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda teknolojik gelişmeler, sosyal medya ve toplumsal hareketler kapsamında literatür taraması yapılmış ve ardından toplumsal protestolarda sosyal medya platformlarının işlevleri incelenerek bu olaylardaki rolleri ve etkileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.