Siyasal Entegrasyon ve Avrupa Birliği Sürecinde Egemenliğin Dönüşümü


Özeler Sezici N.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.27, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Abstract

Egemenlik kavramı tarihsel süreçte önemini her zaman korumuş olmakla birlikte sahip olduğu anlam çeşitli değişikliklere uğramıştır. Vurgulamak gerekir ki egemenlik kavramındaki bu değişiklikler, tarihsel kırılma noktalarıyla da eş zamanlı olarak meydana gelmiştir. Egemenlik, bu kırılma anlarından bazen daha güçlü, bazen de kimi unsurlarını kaybederek çıkmıştır. Avrupa Birliği ile gelinen süreçte ise egemenlik kavramının yeni bir dönüşüm içerisine girdiği söylenmektedir. Ancak asıl tartışılması gereken, bu dönüşümün nasıl ve nereye kadar devam edeceğidir. Avrupa Birliği egemenlik anlayışı, ekonomik entegrasyondan siyasal entegrasyona doğru dönüşüm yaşamaktadır. Bu dönüşümün gelecekte alacağı şekil ile ilgili fikir sahibi olunabilmesi için ise, bugüne kadar olan sürecin ve bugün geldiği noktanın doğru bir şekilde tahlil edilmesi gerekmektedir.