İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan nedenlerle Bildirimli Feshine Genel Bir Bakış


Köseoğlu A. C.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, no.36, pp.85-131, 2012 (Peer-Reviewed Journal)