TÜRK KARŞITI AKTİVİST BİR FİKİR ÖNDERİ OLARAK LORD BYRON


Tuğ Kızıltoprak A. A.

(INOCTE) OSMANLI İDARESİNDE BALKANLAR, Belgrade, Serbia, 5 - 07 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Belgrade
  • Country: Serbia
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

The reasons that led Byron to leave his country and fight in the Greek ranks were

discussed in this work and it deals with the Turkophobia movement affecting the

19th century western world and its main basis, philhellenism. As a matter of fact,

the ancient Greek civilization which was seen as the ideal society in Byron's pointof view

was destroyed by the Ottomans. Byron's Romanticism influenced this

grecophile discourse and, in fact, intended to be one of the legendary heroes of

Romanticism. In other words, Byron came to the east in pursuit of images he

admired in Western Romanticism and fought on the Greek front in search of

arguments to make these images real. In short, Byron's front in the Greek War of

Independence is not a political stance, but a result of his desire to create a story in

art. This work aims to portray Byron as an untold story of the poet by considering

art and ideological images.


Özet

Lord Byron’u kendi ülkesini terk edip Yunan saflarında savaşmaya iten nedenlerin

ele alındığı bu çalışma bir anlamda 19. yüzyıl Batı dünyasına etki eden Türkofobi

akımını ve bunun temel dayanağı olan Filhelenizm yaklaşımını ele almaktadır.

Byron’un gözünde ideal toplum olarak görülen Antik Yunan Medeniyeti

Osmanlılar tarafından yok edilmiştir. Byron Romantizm’in etkisi ile bu Filhelen

söyleme katılırken aslında öykündüğü efsane romantizm kahramanlarından biri

olmayı amaçlamıştır. Bir başka deyişle Byron, Batı romantizminde hayran olduğu

imgelerin peşinde Doğu’ya gitmiş ve bu imgeleri gerçeğe dönüştürecek argümanlar

arayışıyla Yunan cephesinde savaşmıştır. Kısacası, Byron’un Yunan bağımsızlık

savaşında aldığı cephe bir siyasi duruşun değil, sanatta kendine bir öykü yaratma

istemesinin sonucudur. Bu çalışma Byron'u sanat ve ideolojik imgeler arasında ele

alarak şairin anlatılmamış hikayesini seslendirmeyi hedeflemektedir.