An Investigation of College Students’ Experience and Thoughts on Initiation of Tobacco Products


Creative Commons License

Demir İ., Atasoy E., Süsen Y., Köse E. G.

KÜLLIYE, vol.5, no.1, pp.59-83, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.48139/aybukulliye.1318815
  • Journal Name: KÜLLIYE
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.59-83
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Use of tobacco products ranks as the leading preventable causes of death worldwide. Preventing the initiation of tobacco use proves to be more cost-effective than programs that aim reduction or cessation of tobacco consumption.Therefore, it is of paramount importance to investigate the reasons behind the initiation of tobacco product use, particularly, in terms of the underlying motivations. In this context, the aim of this study is to qualitatively examine the motivations and experiences of college students who have and have not initiated tobacco products. Semi-structured interviews were conducted with 30 consenting students enrolled at Ankara Yıldırım Beyazıt University during the 2021-2022 academic years. The study sample was categorized into three groups: those who initiated tobacco product use before college, those who initiated use during college, and those who never initiated the use of tobacco products. The qualitative data obtained were analyzed using the Inductive Thematic Analysis (ITA) method. The study found that the main themes leading to the initiation of tobacco products were inability to regulate negative emotions, peer groups and social relations, emotions/curiosity, and social image. On the other hand, the main themes for never initiating tobacco products use were health, economics, spiritual feelings, positive emotional atmosphere, role models, and positive peer environment. These findings shed light on the development and structuring of policies aim at preventing the initiation of tobacco use among freshmen students and addressing subsequent tobacco addiction during college years. Colleges and universities must provide supportive services to students to cope with emotional stress arising from factors such as environmental changes, exams, thoughts of autonomy, and new relationships established upon starting college life. By exploring the reasons and channels leading tobacco initiation in college settings, this study is to contribute to tobacco control policy formulation and implementation.

Tütün ürünleri kullanımı dünyada önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Tütün ürünleri kullanımına ‘başlamayı’ önlemek, kullanımı azaltmaya veya bıraktırmaya göre daha maliyet etkilidir. Bu yüzden tütün ürünleri kullanımına başlamanın sebepleri ve risk faktörleri bakımından incelenmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, tütün ürünleri kullanmaya başlamış ve hiç başlamamış öğrencilerin motivasyon ve deneyimlerini nitel analiz yöntemleriyle incelemektir. Çalışmada 2021-2022 akademik yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde eğitim gören 30 öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışma örneklemi; tütün ürünleri kullanımına üniversite öncesi dönemde başlayanlar, üniversitede başlayanlar ve hiç başlamayanlar olmak üzere üç kategoride incelenmiştir. Elde edilen kalitatif veri, Tümevarımsal Tematik Analiz (TTA) yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma bulgularına göre tütün ürünleri kullanımına başlamaya götüren ana temalar; olumsuz duyguları düzenleyememe, akran grubu ve sosyal ilişkiler, duygular/merak ve sosyal imajdır. Tütün ürünlerine başlamamada ise ana temalar; sağlık, ekonomi, manevi duygular, olumlu duygusal atmosfer, rol model etkisi ve olumlu arkadaş çevresi olarak tespit edilmiştir. Çalışma bulguları, üniversite çağında tütüne başlama ve sonrasında gelişecek tütün bağımlılığına karşı geliştirilecek ve özellikle üniversiteye yeni başlayan bireylerin tütüne başlamasını önlemeyi amaçlayan politikalara ışık tutacak niteliktedir. Üniversite öğrencileri özellikle ilk yıllarında stresle başa çıkma, arkadaşlıklar, akademik zorluklar gibi alanlarda özenle desteklenmelidir. Üniversiteye başlamanın getirdiği çevresel değişim, sınav stresi, özerklik düşüncesi, yeni arkadaşlık ilişkileri gibi üniversite hayatı bağlamında tütün ürünleri kullanımına başlamaya götürebilecek deneyim ve görüşleri inceleyen bu çalışma politika yapımına ve uygulanmasına önemli katkı sunacaktır.