FPGA Implementation of Flexible Successive-Cancellation Polar Decoder


Creative Commons License

Sertkaya M. F., ÇAVUS E.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.76-81, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Channel capacity refers to the maximum bit rate at which a channel can be transmitted. Polar codes were the first error correcting codes to achieve infinite block length channel capacity for symmetric binary input, memoryless channels. This achievement of polar codes has been decided to be used in the 5th Generation New Radio Communication standard. In this study, the implementation of the successive-cancellation decoder algorithm of polar codes at different block lengths and different code rates with field programmable gate arrays (FPGA) is explained.
Kanal kapasitesi, bir kanalın iletilebileceği maksimum bit hızını ifade eder. Kutupsal kodlar, simetrik ikili girişli, hafızasız kanallar için sonsuz blok uzunluğunda kanal kapasitesine erişebilen ilk hata düzeltme kodlarıdır. Kutupsal kodların bu başarımı ile 5. Nesil Yeni Radyo Haberleşme standardında kullanımına karar verilmiştir. Bu çalışmada, farklı blok uzunluklarında ve farklı kod oranlarında kutupsal kodların, ardışık-çıkarım (successive-cancellation) kod çözücü algoritması alanında programlanabilir kapı dizileri (Field-programmable gate array, FPGA) ile gerçeklemesi anlatılmıştır.