Türk Hukukunda Lokavt ve Yasadışı Lokavt İle İşyerinin Kapanması Arasındaki İlişki


Köseoğlu A. C.

e-akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, no.34, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)