SOCIAL MEDIA IN THE CONTEXT OF SOCIAL MEDIA ORGANIZATION: ARAB SPRING AND YELLOW VESTS PROTESTS


Creative Commons License

Tuğ Kızıltoprak A. A., Yılmaz O. D.

in: İLETİŞİM ÇALIŞMALARI, Prof.dr.SERHAT ULAĞLI, Editor, MOTTO YAYINLARI, İstanbul, pp.114-129, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: MOTTO YAYINLARI
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.114-129
  • Editors: Prof.dr.SERHAT ULAĞLI, Editor
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

The post-millennium social mobility has laid the ground for an effective communication and

interaction network that is independent of space and time with technological-cyclical shape. Linear

mass media, where the latest agency news is expected, became cyclical / circular in two-way

symmetric form. Threshold guarding has ceased, production and reporting initiative has spread to

society from a certain group. This situation has shown itself directly in social movements. Virtual

communities and virtual leaders in social media have transformed social mobilization into strategic

virtual headquarters where people are directly involved in the process of transition to thought and

action.

In this context, Arab Spring and Yellow Vests protests were examined in this study. In this

regard, it is emphasized that both social events and especially new media organs are organized by

them. The role of social media platforms in the Arab Spring and Yellow Vests protests was examined

and their roles and effects in these events were investigated.

Milenyum sonrası toplumsal haraketlilik, teknolojik-konjonktürel şekillenmeyle mekândan ve

zamandan bağımsız bir etkili iletişim ve etkileşim ağının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Son ajans

haberlerinin beklendiği doğrusal kitle iletişim araçları, döngüsel/dairesel iki yönlü simetrik bir hal

almıştır. Eşik bekçiliği son bulmuş, üretim ve haber verme inisiyatifi belli bir gruptan topluma

yayılmıştır. Bu durum toplumsal hareketlerde kendini direkt olarak göstermiştir. Sosyal medyadaki

sanal topluluklar ve sanal liderler toplumsal hareketlenmeleri, düşünüş ve eyleme geçiş süreçlerinde

kişilerin doğrudan katkı sağladığı, etkide bulunduğu stratejik sanal karargahlara dönüştürmüşlerdir.

Bu çalışmada, Arap Baharı ve Sarı Yelekliler protestoları incelenmiştir. Bu konuda her iki

toplumsal olayın özellikle yeni medya organlarından hangisi tarafından ve nasıl örgütlendiği üzerinde

durulmuştur. Arap Baharı ve Sarı Yelekliler protestolarında sosyal medya platformlarının işlevleri

incelenerek bu olaylardaki rolleri ve etkileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.