Türk Hukukunda Hasta Talimatı ve Varsayılan Rıza


Kaya Ü.

Asos 7. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 May 2021, vol.1, pp.227

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.227
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: No

Abstract

Hastanın kendi geleceğini belirleme hakkı kapsamında tıbbi müdahaleye kural olarak

hastanın rıza göstermesiyle girişilebilir. Hastanın bilinci yerindeyken kendi vücuduna

uygulanacak her türlü müdahaleye ilişkin bilgilendirildikten sonra vereceği rıza veya tıbbi

müdahaleyi ret beyanı hekim için istisnai haller dışında (üstün kamu yararı, kanunun verdiği

yetki) mutlak surette bağlayıcıdır. Buna karşılık hastanın bilincinin yerinde olmadığı

zamanlarda kendisine uygulanacak tıbbi müdahalenin kapsamı, içeriği veya yasaklanmasına

ilişkin irade beyanını daha önceden açıklaması halinde bu talimatların bağlayıcılığı hususu

tartışılmaktadır. Hastanın iradesinin gün geçtikçe önem kazanmasına paralel olarak hastanın

bilinci yerinde değilken kendisine uygulanacak tıbbi müdahalelere ilişkin önceden açıklamış

olduğu iradesinin belirli şartları taşıması halinde geçerli olacağı kabul edilmektedir. Geçerli

bir hasta talimatının bulunduğu hallerde, bu talimat hastanın varsayılan rızasının tespitine de

etki edebilir. Varsayılan rızaya konu tıbbi müdahale ile hasta talimatında belirtilen hususlar

aynı ise bu hallerde varsayılan rızaya dayanılıp dayanılamayacağı, geçerli hasta talimatına

bağlı olarak şekillenir. Bazı durumlarda ise hasta talimatında yer alan açıklamalar hastanın

varsayılan rızasına ilişkin ipuçlarına ulaşılmasını sağlar. Hasta talimatı, Alman ve İsviçre

Medeni Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Türk hukukunda ise bu şekilde kapsamlı

bir düzenlemenin olmaması eleştirilmekte ve hasta talimatı ile karşılaşan hekimler

bakımından yol gösterici düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.