Cyber ​​Risk Insurance and Its Evaluation in the Context of the Turkish Commercial Code


Avci Z.

T.C. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 9 - 12 February 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kırıkkale
  • Country: Turkey
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

In a century that the technology and digitalization influence in every area in life, cyber risks become a frequently seen problem. The people and the institutions rely on the insurance coverage to protect themselves against cyber risks. Cyber risk insurance is an insurance type which covers losses of the first party and the third party when an attack occures to computer systems or information systems fail. There is not any regulations have been made about cyber risk insurance in Turkish insurance law. But it is obvious that the regulations in Turkish Commercial Code apply to cyber risk insurance as well. To decide which insurance type cyber risk insurance belogs to, is very important to signify the regulations that apply.

Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatın her alanına nüfuz ettiği bir çağda siber riskler de sıkça karşılaşılan bir problem haline gelmiştir. Siber risklere karşı kendisini korumak isteyen kişi ve kurumlar ise sigorta teminatından yararlanma yolunu izlemeye başlamıştır. Siber risk sigortası, bilgisayar sistemlerine bir saldırı veya bilgi teknolojisi sistemlerinin bozulması riskine karşı birinci taraf ve üçüncü taraf zararlarını teminat altına alan bir sigorta türüdür. Türk sigorta hukukunda henüz siber risk sigortasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak sigorta hukukuna ilişkin genel hükümlerin bu sigorta türüne de uygulanacağı açıktır. Bu konuda siber risk sigortasının türünü saptamak önem arz etmektedir.