A Critical Approach to the Decision of the 11th Civil Chamber of the Court Cassation on Invalidity of General Meeting Resolutions of Capital Companies


Hacıömeroğlu A. O., Aksoy K. A.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no.2, pp.405-434, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Resolutions adopted by general meeting of joint stock companies and limited liability companies, which are against compulsory procedural provisions of Turkish Commercial Code, do not legally exist. There is no term of limitations to bring action for declaratory judgment in this case. The 11th Civil Chamber of the Court of Cassation ruled that the bringing this action after a long time passed after the resolution of the general meeting would be a violation of the prohibition of abuse of the rights (11th Civil Chamber of the Court of Cassation, Dated 28 November 2017, Numbered 2017/6651). In this study, the mentioned decision of the Court of Cassation is criticized.

Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüğü kurucu şekli unsurları düzenleyen emredici hükümlere aykırı olarak alınan anonim ve limited şirket genel kurul kararları yoklukla malûldür. Bir genel kurul kararının yoklukla malûl olduğunun tespiti her zaman talep edilebilir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, T: 28.11.2017, E: 2016/6325 ve K: 2017/6651 sayılı kararında bir genel kurul kararının alındığından itibaren uzun süre geçtikten sonra yokluğunun tespitinin talep edilmesinin hakkın kötüye kullanılması yasağının ihlali anlamına geleceğine hükmetmiştir. İşbu çalışmamızda Yargıtay’ın mezkûr kararı eleştiri konusu yapılmıştır.