Türkiye’de Hemşirelerin El Yıkama Alışkanlıkları, Davranış ve Tutumlarının Değerlendirildiği Çalışmalar: Sistematik Derleme


BİLGEHAN T., KOÇ A., İNKAYA B.

Karatay University Journal of Health Sciences, vol.2, no.2, pp.2-14, 2021 (Scopus) identifier identifier