OLİMPİK HALTER PERFORMANSI İLE SIÇRAMA TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: BİR SİSTEMATİK DERLEME VE META-ANALİZ ÇALIŞMASI


Creative Commons License

İNCE İ., ULUPINAR S., ÖZBAY S., GENÇOĞLU C.

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.19, no.4, pp.93-108, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier