Düşük Yoğunluklu Eşlik Denetim Low Density Parity Check LDPC Kodları için Yüksek Başarımlı IP Core Geliştirilmesi


ÇAVUŞ E. (Executive)

TUBITAK Project, 2013 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2013
  • End Date: May 2015