Türkiye’de İnsan Hakları Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Örgütlerinin İnsan Hakları Kavramına Bakışı ve Temellendirmesi


Dinç G. (Executive), Çaylak A., Akyeşilmen N., Özbuğday F. C.

TUBITAK Project, 2018 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2018
  • End Date: July 2020