Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Vibro-acoustic design, manufacturing and characterization of a tonpilz -type underwater acoustic device, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Yl) (Tezli) (İngilizce), 2019

Araştırma Alanları

Alternatif Enerji Kaynakları, Makina Dinamiği , Mekanik Titreşimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2014 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Kurt P., Hunter A., Bowen C., Desteklenmiş Diğer Projeler, Building and Test of a New Underwater Acoustic Transducer Made from Freeze-Cast Piezo-Composite Material, 2017 - 2017
Orhan S., Kurt P., Duran C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Transdüser Tasarımı Üretimi ve Akustik Testlerinin Yapılması, 2016 - 2017

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

Araştırma Burs Programı, Lisansüstü Eğitim Kapsamında Araştırma, The University of Bath, İngiltere, 2017 - 2017