Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Factors causing occurrence of artificial dif: A simulation study for dichotomous data

Communications in Statistics: Simulation and Computation, vol.48, no.7, pp.2004-2011, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

Evaluation of Radiomorfometric Indexes in Kennedy Class I and Class II Cases

ADO Klinik Bilimler Dergisi (online), vol.11, no.2, pp.166-172, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Factors Associated with Poor Lymph Node Dissection of Colon Neoplasm

Turkish Journal of Colorectal Disease, vol.31, no.4, pp.322-329, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A NEW NONPARAMETRIC ESTIMATOR TO GET OVERALL UTILITY FOR LONGITUDINAL DATA

JP JOURNAL OF BIOSTATISTICS, vol.16, no.1, pp.57-70, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

WILL CONSUMPTION SAVING MEASURES REGARDING WATER CONSUMTION REDUCEMENT AT HOSPITALS REALLY WORK

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCH ON ECONOMICS MANAGEMENT, no.8, pp.1, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Plasenta Previanın Obstetrik Sonuçlar Üzerine Etkisi

The Journal of Gynecology - Obstetrics and Neonatoloogy, vol.11, no.1, pp.6-8, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Sigara bırakma başarısını etkileyen faktörler

Türk Toraks Dergisi., vol.14, pp.81-87, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

How is the performance of the Mc-Nemar test to determine cut-off comparing to the Youden index and the minP methods for ordinal data? A simulation study

5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Aydın, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.140-149

Does Obesıty Influence The Test Results In Dıagnosıs Of Predıabetes?

TBS International Biochemistry Congress 2018, 29th National Biochemistry Congress, Muğla, Turkey, 26 - 30 October 2018, vol.44

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 November - 02 December 2017

A systematic review and meta analysis study on complication rates of the adult spine deformity

36th Annual Conference of International Society for Clinical Biostatistics, Utrecht, Netherlands, 23 - 27 August 2015

Evaluation the factors affecting common item selection to develop parallel test by using simulation study

The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region International Biometric Society, Nevşehir, Turkey, 11 - 15 May 2015

Sigarayı Bırakma Oranları Üzerine Anksiyete ve Depresyon Skoru Ölçeklerinin Katkısı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2013

Genellenebilirlik Kuramı

Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 07 September 2012

Bronşektazili olgularda pulmoner rehabilitasyon etkinliği

Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2011

Books & Book Chapters

Standardizasyon

in: Denver III Gelişimsel Tarama Testi – Türkiye Standardizasyonu, Yalaz Kalbiye, Anlar Banu, Sönmez Müjgan, Bayoğlu Birgül, Tiftik Esra, Ateşer Çakmak Damla, Editor, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği yayını, Ankara, pp.78-87, 2020

Araştırmalarda Hata Kaynakları

in: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Derya Gökmen, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.121-130, 2018

Metodolojik Araştırmalar

in: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Derya Gökmen, Editor, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, pp.63-92, 2018