Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MEHMED FEVZİ EFENDİ’NİN (ö.1900) İNSAN TANIMI VE TASNİFİ ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR

Journal of Analytic Divinity, vol.2, no.3, pp.6-22, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı’da Padişah Sufî İlişkisi: Yıldırım Bâyezid-Emir Sultan Örneği

AKADEMİAR, vol.2, no.2, pp.135-155, 2017 (Other Refereed National Journals)

EDİRNE MÜFTÜSÜ MEHMED FEVZÎ EFENDİ VE VESÎLE İSAÂDET ADLI ESER

Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.17, pp.583-608, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Almanya da Dinî Hayatin Unsuru Olarak Tarikatlar

Sûfî Araştırmaları, vol.6, no.12, pp.1-20, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hıristiyan Mistik ve İslam Tasavvuf Geleneğinde Kadın İmgesi ve Evlilik Konusuna Kısa Bir Bakış

Eskişehir SB Dergisi, vol.13, no.2, pp.49-65, 2015 (Other Refereed National Journals)

Abdülkerim Kuşeyri de Haller ve Makamlar Tez Tanıtımı

Tasavvuf Dergisi, pp.335-342, 2015 (Other Refereed National Journals)

Mescid i Nebevi Kütüphanesindeki Türk Müelliflere Ait Yazma Eserler

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.10, pp.405-415, 2015 (Other Refereed National Journals)

İnsan mı Yoksa Kabe mi Üstün Sûfî Âlim İbrahim el Kürdî el Kûrânî Örneği

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.1-26, 2014 (Other Refereed National Journals)

Tasavvuf Geleneğinde Mürşidin İnsan Yetiştirmedeki Rolü

KEŞKÜL, no.32, pp.44-52, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Zaman ve Mekanı Aşan Söylemleriyle Yunus Emre de İnsan Anlayışı

Eskişehir SB Dergisi, no.14, pp.153-168, 2013 (Other Refereed National Journals)

Basralı Rabia ve Avilalı Teresa nın Mistik Görüşlerinin Karşılaştırılması

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.5-31, 2013 (Other Refereed National Journals)

"Ibrāhīm al-Kūrānī (dec. 1690) – a Sufi in conflict with the teachings of Waḥdat al-Wuǧūd"

Hikma Zeitschrift für islamische Theologie und Religionspaedegogik, no.3, pp.169-187, 2011 (International Refereed University Journal)

Medine Melik Abdülaziz Kütüphanesinde Farklı Dillerde Yazılmış Tasavvufla İlgili Yazma Eserler

Journal of Islamic Research, no.2, pp.119-151, 2011 (Other Refereed National Journals)

Avrupa da Uyum Bağlamında İslam ve Müslümanların Dünü ve Bugünü

İslam Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.3, pp.179-191, 2010 (Other Refereed National Journals)

Dini Değerler ve İnsani Değerlerin Örtüşmesi

Diyanet Aylık Dergi, pp.23-25, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Avrupa Birliği’xxne Üye ÜIkelerin Dini Yapısına Kısa Bir Bakış

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.13, no.1, pp.303-322, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumun Birlik ve Beraberliğine Katkı Sağlayan Bazı Sufi Deneyimler

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.13, pp.303-322, 2008 (Other Refereed National Journals)

İbnü’l-Arabî Hakkında Yapılan Eleştirilere İbrahim Kûrânî’nin Yaklaşımı

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öteki ile Diyalojik İlişkinin Gereği

İslam Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.137-145, 2008 (Other Refereed National Journals)

Din Hizmetinin İlim Amel Gönül Boyutu

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.11, pp.419-439, 2007 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kimliğin Korunmasında Tasavvuf Disiplinine Duyulan İhtiyaç

Tasavvuf Dergisi, no.19, pp.187-210, 2007 (Other Refereed National Journals)

Tasavvuf Kültüründe İnsan Dünya İlişkisi

Tasavvuf Dergisi, vol.8, no.18, pp.191-203, 2007 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerinin Ulus Anayasalarında Din ve Vicdan Özgürlüğü

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.11, pp.299-315, 2007 (Other Refereed National Journals)

Yurtdışı Cami ve Cami Dışı Din Hizmetleri

Diyanet İlmi Dergi, no.1, pp.59-78, 2006 (Other Refereed National Journals)

Çok Uluslu Osmanlı Devlet Tecrübesinin Çok Din ve Kültürlü AB ye Katkısı

Diyanet İlmi Dergi, no.3, pp.7-30, 2004 (Other Refereed National Journals)

Dinler arası Diyalogun Mistik Boyutu

Diyanet İlmi Dergi, no.4, pp.107-122, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Camilerin İmar ve ihyasında Din Görevlilerinin önemi

ULUSLARARASI CÂMİ SEMPOZYUMU(SOSYO-KÜLTÜREL VE MİMARÎ AÇIDAN), Malatya, Turkey, 8 - 09 October 2018, vol.1, pp.280-290

İRFAN GELENEĞİNİN GÜNÜMÜZ ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE MERHAMETÇE YAKLAŞIMI

 BUHARA’DAN KONYA’YA İRFAN MİRASI VE XIII. YY. MEDENİYET MERKEZİ KONYA SEMPOZYUM, Konya, Turkey, 15 - 17 November 2018, vol.1, pp.440-465

AHMED YESEVÎ İLE YUNUS EMRE’NİN TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİNDEKİ BENZERLİKLER

6. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Veli ”Yesevilik” Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 23 - 25 November 2018

Osmanlı Müellifleri” Yazarına Göre Doğum, Köken ve Vefatları Yönüyle Amasya ile İrtibatlı Sûfi Şahsiyetler

ULUSLARARASI AMASYA SEMPOZYUMUTARİH-DİL-KÜLTÜR-EDEBİYAT4-7 EKİM 2017, Amasya, Turkey, 4 - 07 October 2017

Günümüz İslâm Toplumu Şiddet Sarmalına Çözüm Olarak İrfânî Geleneğin Katkısı

XI. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon toplantısı - Günümüz İslam Toplumları ve Problemleri Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 September 2015, pp.185-204

Ahmet Hamdi Akseki nin Ahlak Düşüncesinde Tasavvufi İzler

Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 09 November 2013

AB Sürecinde Türkiye de Dini Sosyal Hizmetlerin Önemi Türkiye Almanya Örneği

Diyanet İşleri Başkanlığı I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Turkey, 3 - 04 November 2007

AB Sürecinde DİB Problemler ve Güncel Tartışmalar

İstanbul’da Avrupalı Müslüman-Hıristiyan Buluşması Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2006

Books & Book Chapters

TASAVVUF, TARÎKAT VE TEKKELERİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ TESİR VE TEZAHÜRLERİ

in: OSMANLI DEVLETİ’NDE PADİŞAH-SÛFÎ İLİŞKİLERİ, YILMAZ, ÖMER, Editor, AKÇAĞ YAYINLARI, pp.1-20, 2019

ÜSKÜPLÜ HALVETÎ ASİYE HATUN’UN RÜYÂ DEFTERİNİN TASAVVUFÎ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Yitik Hafızanın Peşinde Üsküp Konuşmaları, Erdem, Mehmet Dursun Kurt, Necip Fazıl Güngör, Özcan, Editor, Pruva Yayınları, Ankara, pp.283-315, 2019

Haccın Manevi Boyutu

Seçil Ofset, İstanbul, 2016

İslam İnanç Esasları

in: ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ, ÖZCAN GÜNGÖR, Editor, AKÇAĞ YAYINLARI, Ankara, pp.221-298, 2015

Alman Mistisizmi

Bizim Dijital, Ankara, 2014

Alman Mistik Düşüncesi

İnsan Yayınları, İstanbul, 2014

Gönlümüzde Yankılanan Ses Mevlâna

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013

Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2006

Din ve Mutluluk

TDV Yayınları, 2004