Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Mühendislik Tasarım Temelli Fen Öğretimi Yaklaşımına Dair Metaforik Algıları

Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 18 - 21 May 2023, pp.142-143

Stem+A Etkinliklerini Derslerine Entegre Eden Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sürece Yönelik Görüş Ve Önerileri

FEN, MATEMATİK, GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ KONGRESİ, Bursa, Turkey, 30 September 2021

Fen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Mühendislik Tasarım Temelli Öğrenme

FEN, MATEMATİK, GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ KONGRESİ, Bursa, Turkey, 30 September 2021

Web 2.0 Araçlarının Fen Bilimleri Öğretiminde Ve Sınıf Ortamında Kullanımı

FEN, MATEMATİK, GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ KONGRESİ, Bursa, Turkey, 30 September - 03 October 2021

2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerilerine Uygunluk Düzeyleri

FEN, MATEMATİK, GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ KONGRESİ, Bursa, Turkey, 30 September 2021

Türkiye’de STEM ile İlgili Fen Eğitimi Alanında 2016-2019 Yılları Arasında Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi

FEN, MATEMATİK, GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ KONGRESİ, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020

Bir STEAM Etkinliği Yoluyla Enerji ve Sürtünme KuvvetiKavramlarına İlişkin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Deneyimlerininİncelenmesi: Bir Örnek Olay Çalışması

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 October 2018, vol.2, pp.341-355

STEM Eğitimi İle İlgili Öğrenci ve Velilerin Farkındalık Düzeyinin İncelenmesi: ULUTEK Maker Çocuk Atölyesi Örneği

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 October 2018, vol.3, pp.23-28

Metrics

Publication

11