Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Revisiting the environmental Kuznets curve: evidence from Turkey

Environment, Development and Sustainability, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Testing the environmental Kuznets curve for G7 countries: evidence from a bootstrap panel causality test in rolling windows

Environmental Science and Pollution Research, cilt.26, sa.24, ss.24795-24805, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Testing the validity of PPP theory for African countries

Applied Economics Letters, cilt.25, ss.1273-1277, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÜLTÜREL ÜRÜNLERİN ULUSLARARASI TİCARETİ VE EKONOMİK BÜYÜME: PANEL VERİ ANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.12, sa.30, ss.381-392, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Para Politikasının Risk Alma Kanalı: T-FAVAR Yönteminden Yeni Asimetrik Bulgular

Business and Economics Research Journal, cilt.12, sa.2, ss.287-305, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Inflation forecasting in an emerging economy: selecting variables with machine learning algorithms

International Journal of Emerging Markets, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Revisiting Bank Lending Channel in Turkey Through Manufacturing Firms’ Balance Sheets

JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH, cilt.9, sa.2, ss.96-110, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Revisiting current account sustainability in Turkey: analysis via Fourier techniques

International Journal of Sustainable Economy, cilt.11, sa.3, ss.219-236, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Balance Sheet Channel in Turkey: Analysis Based on Manufacturing Firms’ Balance Sheets

The Empirical Economics Letters, cilt.17, sa.11, ss.1359-1367, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Real Effects of Bank Restructuring in the Wake of Crisis: Evidence from Turkey

International Journal of Economic Studies, cilt.4, sa.2, ss.57-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Advanced metering infrastructure and distributed generation: Panel causality evidence from New Zealand

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.8, ss.125-137, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The Determinants of Oil Demand: Evidence from Italy

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.4, ss.31-51, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is There a Link Between Profit Share Rate of Participation Banks and Interest Rate?: The Case of Turkey

Journal of Economic Cooperation and Development, cilt.2, sa.38, ss.135-158, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Determinants of Deposit Bank Profitability: Evidence from Turkey

JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH, cilt.6, sa.3, ss.218-231, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants of Islamic Bank Profitability in Turkey: Bank Specific Factor Analysis

Sakarya İktisat Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.1-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Petrol Talebinin Fiyat ve Gelir Esneklikleri: Sektörel Bir Analiz

International Congress of Energy, Economy and Security 2020, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2020, ss.1-10 Creative Commons License

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Standart Makroekonomik Analiz: Ampirik Bir Uygulama

International Congress of Management Economy and Policy, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2020, ss.116-123

TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ: FOURİER TERİMLİ VAR MODELİ

International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (ICOAEF VII), 21 - 22 Ağustos 2020, ss.132-141

Club Convergence in Turkey: Evidence from Provincial Income Data

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Autumn, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019, ss.163-171

Finance-Growth Nexus in North African Countries: Panel Causality Evidence

V. International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 11 Nisan 2019, ss.1-9

Türkiye’de Elektrik Tüketimi-Ekonomik Büyüme İlişkisi: İl Bazlı Panel Veri Analizi

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019, ss.382-391

Türkiye’deki Elektrik Tüketimi-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bölge Bazlı Bir Analiz

International Congress of Energy Economy and Security, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2019, ss.344-350

Türkiye’nin Ham Petrol İthalatının Fiyat ve Gelir Esneklikleri: Fourier Eşbütünleşme Yaklaşımı

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Bandırma, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018

The Impact of Immigration on the Labor Market: Evidence from Scandinavian Countries

3. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

Reexamination of Current Account Sustainability in Turkish Economy: Analysis via Fourier Techniques

3. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: FKPSS Birim Kök ve FSHIN Eşbütünleşme Analizleri

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının Etkinliğinin Sınanması: Asimetrik Etki-Tepki Analizi

V. International Conference in Economics (EconAnadolu 2017), Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.251

Effect of Natural Gas Production on Income Level in Iran

International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey Iran, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.84

Yenilenebilir Enerji Projelerinin Finansmanında İslami Finans Kuruluşlarının ve Enstrümanlarının Rolü

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Türkiye, 25 Mart 2017, ss.94

Kitap & Kitap Bölümleri

Ekonomik İstikrarsızlıklar: Kaynakları, Politika Önerileri ve IMF İstikrar Programları

Ekonomi Politikaları-Seçilmiş Konular, Erdal Tanas Karagöl, Önder Özgür, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.191-205, 2020

The Relationship Between Finance and Growth in North African Countries: Fresh Evidence from Panel Causality

Evolution of Money, Banking and Financial Crisis: Evolution, Theory and Policy, Burak Darıcı, Çağatay Başarır, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.83-94, 2020

Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası: Enerji Arz Güvenliği, Yerlileştirme, Öngörülebilir Piyasa

Enerji Ekonomisi - Politika, Piyasa ve Düzenleme, Erdal Tanas Karagöl, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.9-24, 2019

AFRİKA KITASI’NIN KARŞILAŞTIRMALI BÜYÜME PERFORMANSI

AFRİKA EKONOMİ POLİTİĞİ: KALKINMA POTANSİYEL VE POLİTİKALAR, Çetinkaya Murat, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.9-32, 2018

Devlet Üniversitelerinin Ankara Ekonomisine Statik Katkıları

Şehir Ekonomisi, Muhsin Kar, Mehmet Akif Sarıkaya, Editör, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, ss.213-242, 2017

Devlet Üniversitelerinin Ankara Ekonomisine Statik Katkıları

Şehir Ekonomisi, Kar Muhsin, Sarıkaya Mehmet Akif, Editör, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara, ss.213-242, 2017