Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

THE DEPENDENCE OF CLEAN ENERGY STOCK PRICES ON THE OIL AND CARBON PRICES: A NONLINEAR PERSPECTIVE

Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol.56, no.2, pp.115-132, 2022 (SCI-Expanded) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Revisiting the environmental Kuznets curve: evidence from Turkey

Environment, Development and Sustainability, 2021 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier

Testing the validity of PPP theory for African countries

Applied Economics Letters, vol.25, pp.1273-1277, 2018 (SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

International Trade of Cultural Products and Economic Growth: A Panel Data Analysis

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.12, no.30, pp.381-392, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de Para Politikasının Risk Alma Kanalı: T-FAVAR Yönteminden Yeni Asimetrik Bulgular

Business and Economics Research Journal, vol.12, no.2, pp.287-305, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Revisiting Bank Lending Channel in Turkey Through Manufacturing Firms’ Balance Sheets

JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH, vol.9, no.2, pp.96-110, 2019 (ESCI)

Balance Sheet Channel in Turkey: Analysis Based on Manufacturing Firms’ Balance Sheets

The Empirical Economics Letters, vol.17, no.11, pp.1359-1367, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Real Effects of Bank Restructuring in the Wake of Crisis: Evidence from Turkey

International Journal of Economic Studies, vol.4, no.2, pp.57-72, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Determinants of Oil Demand: Evidence from Italy

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.35, no.4, pp.31-51, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Is there a link between profit share rate of participation banks and interest rate?: The case of Turkey

Journal of Economic Cooperation and Development, vol.38, no.2, pp.135-158, 2017 (Scopus) Sustainable Development identifier

Determinants of Deposit Bank Profitability: Evidence from Turkey

JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH, vol.6, no.3, pp.218-231, 2016 (ESCI)

Determinants of Islamic Bank Profitability in Turkey: Bank Specific Factor Analysis

Sakarya İktisat Dergisi, vol.5, no.2, pp.1-13, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Do energy prices really matter for energy imports? The case of OECD countries

International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, Çanakkale, Turkey, 18 - 19 June 2022, pp.43

Türkiye’de Para Politikası Şokları ve Banka Kredileri: Büyüklük, Likidite, Risk ve Sermaye Düzeyinin Etkileri

Online International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS'21), 04 July 2021, pp.56-57

Türkiye’de Petrol Talebinin Fiyat ve Gelir Esneklikleri: Sektörel Bir Analiz

International Congress of Energy, Economy and Security 2020, İstanbul, Turkey, 14 - 15 November 2020, pp.1-10 Creative Commons License Sustainable Development

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Standart Makroekonomik Analiz: Ampirik Bir Uygulama

International Congress of Management Economy and Policy, Turkey, 5 - 06 December 2020, pp.116-123

TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ: FOURİER TERİMLİ VAR MODELİ

International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (ICOAEF VII), 21 - 22 August 2020, pp.132-141

Club Convergence in Turkey: Evidence from Provincial Income Data

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Autumn, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.163-171

Finance-Growth Nexus in North African Countries: Panel Causality Evidence

V. International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 11 April 2019, pp.1-9

Türkiye’de Elektrik Tüketimi-Ekonomik Büyüme İlişkisi: İl Bazlı Panel Veri Analizi

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2019, pp.382-391 Sustainable Development

Türkiye’deki Elektrik Tüketimi-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bölge Bazlı Bir Analiz

International Congress of Energy Economy and Security, İstanbul, Turkey, 6 - 07 April 2019, pp.344-350 Sustainable Development

Türkiye’nin Ham Petrol İthalatının Fiyat ve Gelir Esneklikleri: Fourier Eşbütünleşme Yaklaşımı

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Bandırma, Turkey, 27 - 28 June 2018 Sustainable Development

The Impact of Immigration on the Labor Market: Evidence from Scandinavian Countries

3. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017

Reexamination of Current Account Sustainability in Turkish Economy: Analysis via Fourier Techniques

3. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017

Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: FKPSS Birim Kök ve FSHIN Eşbütünleşme Analizleri

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017

Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının Etkinliğinin Sınanması: Asimetrik Etki-Tepki Analizi

V. International Conference in Economics (EconAnadolu 2017), Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.251

Effect of Natural Gas Production on Income Level in Iran

International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey Iran, Ankara, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.84

Yenilenebilir Enerji Projelerinin Finansmanında İslami Finans Kuruluşlarının ve Enstrümanlarının Rolü

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 25 March 2017, pp.94 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Enerji Borsalarının İşleyişi ve Türkiye'de Enerji Borsaları

in: Türkiye'nin Enerjisi - Politikalar ve Stratejiler, Kavaz İsmail, Editor, SETA Kitapları, İstanbul, pp.329-352, 2022

The COVID-19 Pandemic and Agricultural Futures in the USA: Evidence From a Dynamic Fourier Quantile Causality Test

in: Technological Development and Impact on Economic and Environmental Sustainability, BAYAR YILMAZ,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,ÖZTÜRK ÖMER FARUK, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.195-220, 2022

The Relationship Between Finance and Growth in North African Countries: Fresh Evidence from Panel Causality

in: Evolution of Money, Banking and Financial Crisis: Evolution, Theory and Policy, Burak Darıcı, Çağatay Başarır, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.83-94, 2020

Ekonomik İstikrarsızlıklar: Kaynakları, Politika Önerileri ve IMF İstikrar Programları

in: Ekonomi Politikaları-Seçilmiş Konular, Erdal Tanas Karagöl, Önder Özgür, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.191-205, 2020

Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası: Enerji Arz Güvenliği, Yerlileştirme, Öngörülebilir Piyasa

in: Enerji Ekonomisi - Politika, Piyasa ve Düzenleme, Erdal Tanas Karagöl, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.9-24, 2019

AFRİKA KITASI’NIN KARŞILAŞTIRMALI BÜYÜME PERFORMANSI

in: AFRİKA EKONOMİ POLİTİĞİ: KALKINMA POTANSİYEL VE POLİTİKALAR, Çetinkaya Murat, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.9-32, 2018

Devlet Üniversitelerinin Ankara Ekonomisine Statik Katkıları

in: Şehir Ekonomisi, Kar Muhsin, Sarıkaya Mehmet Akif, Editor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara, pp.213-242, 2017