Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yetişkinlerin Afete Hazırlık İnanç ve Algılanan Stres Düzeyleri: Tanımlayıcı ve Korelasyonel Bir Çalışma

4. Uluslararası 7. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 November - 02 December 2023, pp.15

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, pp.26

Determining the Attitudes and Knowledge of Nursing Students on Provision Medical Care Services for Refugees

XI. International Global Challenges In A Changing Wolrd- New Roles And Competencies In The Field of Nursing, 27 - 28 September 2018 Sustainable Development

Examination of Postpartum Breastfeeding and Comfort Conditions

IWSC International Conference on Contemporary Women’s Studies, 8 - 09 March 2018

Yaşlılıkla İlgili Yaygın İnançlar ve Tutumlar

5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

Determining The Attitudes Of Nursing Students On Violence

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), 3 - 05 November 2017 Sustainable Development

An Investigation of Genital Hygienic Behaviors of Women and the Outcomes of Counseling Practices

18th International Conference on Nursing Midwifery (ICNM), ROMA, Italy, 10 - 11 June 2017 Sustainable Development

The State of Elderly Coping with Stress

18th International Conference on Nursing Midwifery (ICNM), ROMA, Italy, 10 - 11 June 2017

The Image of Nursing Profession In Nursing Students

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSALBİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 - 15 April 2017

Examınatıon of the Perceptions of Exercise Benefits and Barriers Among Adolescents: a Cross-sectional Study from Turkey

Internatıonal Health and Medicine Studies Meeting, Nursing and Health Care ’17 International Conference on Nursing and Health Care, 24 - 25 March 2017

Evaluation Of Compliance Of Drug Treatment In Geriatric Hypertensive Patients

2nd International Conference On Nursing Healthcare, 17 - 19 November 2014

Askeri Erkek Personelin Eş Şiddeti Uygulama Sıklığı Literatür İncelemesi

II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar Ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 10 - 12 April 2014

Yaşlı Bireylerde Düşme ve Hemşirenin Rolü

Gülhane Hemşirelik Öğrencileri Hipotez Geliştirme Ve Araştırma Kongresi, Turkey, 19 - 20 December 2013

Attitudes Of Turkish Nursing Students Related To Ageism

XIII Pan American Nursing Research Colloquium, 2 - 07 September 2012

Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 28 - 30 April 2011

Kreşlerin Çevre Sağlığı Standartları

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 18 - 22 October 2010

Nurses Knowledge And Practice In Early Diagnosis Of Breast And Cervix Cancer

8 Congress Of The European Society Of Gynecology, 10 - 13 September 2009 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Evde Bakım Hemşireliği ve Etik

in: Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları ve Etik, Selma Öncel, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.45-51, 2020 Sustainable Development

Yetişkin Sağlığının Geliştirilmesi

in: Sağlığın Geliştirilmesi, Alkaya Ayaz S., Editor, Hedef Yayıncılık, pp.225-266, 2017

Metrics

Publication

56

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

7

Thesis Advisory

2

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals