Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Doğal ve Cerrahi Menopoza Giren Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluklarının ve Depresyon Durumlarının Belirlenmesi

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.150-156, 2020 (Other Refereed National Journals)

Yaşlılıkla İlgili Yaygın İnanç, Tutumlar ve Sağlık Hizmetlerine Yansıması

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.16, no.3, pp.246-251, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genital Hygiene Behaviors Among Married Women and the Outcomes of Counseling Practices

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi (HEMAR-G), vol.21, pp.12-22, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Effects of Home Visits on Medication Adherence of Elderly Individuals with Diabetes and Hypertension

Eastern Journal of Medicine, vol.24, no.1, pp.8-14, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Yaşlı Kadınlarda Üriner İnkontinans: Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Kalitesi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.208-214, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddete Bakışı

Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics, vol.3, no.2, pp.108-114, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Geriatrik Hipertansif Hastaların İlaç Tedavisine Uyumları

Bakırköy Tıp Dergisi, vol.12, no.4, pp.195-201, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Hizmetlerinde Yaşlı Ayrımcılığı

Gülhane Tıp Dergisi, vol.56, no.2, pp.128-131, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kreşlerde Okul Sağlığı Hizmetleri ve Hemşirelik

Turk J Public Health, vol.11, no.3, pp.186-196, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Eğitim Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Meme ve Serviks Kanserlerinin Erken Tanısındaki Bilgi ve Uygulamaları

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.9, no.6, pp.605-612, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determining the Attitudes and Knowledge of Nursing Students on Provision Medical Care Services for Refugees

XI. International Global Challenges In A Changing Wolrd- New Roles And Competencies In The Field of Nursing, 27 - 28 September 2018 Sustainable Development

Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımına İlişkin Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Examination of Postpartum Breastfeeding and Comfort Conditions

IWSC International Conference on Contemporary Women’s Studies, 8 - 09 March 2018

Yaşlılıkla İlgili Yaygın İnançlar ve Tutumlar

5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

Determining The Attitudes Of Nursing Students On Violence

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), 3 - 05 November 2017 Sustainable Development

The State of Elderly Coping with Stress

18th International Conference on Nursing Midwifery (ICNM), ROMA, Italy, 10 - 11 June 2017

An Investigation of Genital Hygienic Behaviors of Women and the Outcomes of Counseling Practices

18th International Conference on Nursing Midwifery (ICNM), ROMA, Italy, 10 - 11 June 2017 Sustainable Development

The Image of Nursing Profession In Nursing Students

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSALBİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 - 15 April 2017

Examınatıon of the Perceptions of Exercise Benefits and Barriers Among Adolescents: a Cross-sectional Study from Turkey

Internatıonal Health and Medicine Studies Meeting, Nursing and Health Care ’17 International Conference on Nursing and Health Care, 24 - 25 March 2017

Evaluation Of Compliance Of Drug Treatment In Geriatric Hypertensive Patients

2nd International Conference On Nursing Healthcare, 17 - 19 November 2014

Askeri Erkek Personelin Eş Şiddeti Uygulama Sıklığı Literatür İncelemesi

II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar Ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 10 - 12 April 2014

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalara Yönelik Deneyimlerinin İncelenmesi

II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar Ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 10 - 12 April 2014

Yaşlı Bireylerde Düşme ve Hemşirenin Rolü

Gülhane Hemşirelik Öğrencileri Hipotez Geliştirme Ve Araştırma Kongresi, Turkey, 19 - 20 December 2013

Attitudes Of Turkish Nursing Students Related To Ageism

XIII Pan American Nursing Research Colloquium, 2 - 07 September 2012

Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 28 - 30 April 2011

Kreşlerin Çevre Sağlığı Standartları

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 18 - 22 October 2010

Nurses Knowledge And Practice In Early Diagnosis Of Breast And Cervix Cancer

8 Congress Of The European Society Of Gynecology, 10 - 13 September 2009 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Yetişkin Sağlığının Geliştirilmesi

in: Sağlığın Geliştirilmesi, Alkaya Ayaz S., Editor, Hedef Yayıncılık, pp.225-266, 2017