Education Information

Education Information

 • 2002 - 2006 Doctorate

  Balikesir University, Instıtute Of Scıence, Kimya (Dr), Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Balikesir University, Instıtute Of Scıence, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Balikesir University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Chemıstry, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Kanser İlişkili Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimlerinin (CA-IX, CA-XII) Ekspresyonu, Saflaştırılması ve Bazı Bileşiklere Karşı İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması Sustainable Development

  Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2002 Postgraduate

  Eritrositlerden Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Saflaştırılması İçin Yeni Bir Afinite Jelinin Sentezi ve Uygulanması

  Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English