Education Information

Education Information

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Gazi University, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Gazi University, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 1986 - 1991 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Sakarya Mühendislik Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Yiterbiyum-baryum-bakır oksit süperiletken şeritlerin sol-jel metodu ile üretimi ve karakterizasyonu

  Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü

 • 1997 Postgraduate

  Kalay-bizmut sisteminin termodinamiği

  Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English