Education Information

Education Information

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Ankara University, Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Toksikoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 2000 Undergraduate

  Ankara University, Ankara Tıp Fakültesi, Ankara Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2012 Postgraduate

  İşyeri hekimliğinde insangücü planlaması için iş analizi ve simülasyon yaklaşımı

  Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği (Yl) (Tezli)

 • 2008 Doctorate

  Otopsi böbrek dokusu örneklerinde iz element ve toksik metal düzeyleri

  Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Toksikoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English