Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Did Evoked Potential Studies Lose Their Significance in the Diagnosis of Multiple Sclerosis?

Biomedical Journal of Scientific and Technical Research, cilt.10, sa.2, ss.1-5, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of relationship between digit ratio (2D: 4D) and epilepsy: Can 2D:4D be a clue for epileptogenesis?

Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt.9, sa.2, ss.87-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neuro-Behcet Disease Presenting with Sinus Venous Thrombosis: Case Report

MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL, cilt.18, sa.3, ss.215-218, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Serum Levels of Thiol and Disulphide in Acute Intracerebral Haemorrhage

Austin Journal of Cerebrovascular Disease Stroke, cilt.4, sa.2, ss.1055-1058, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi: Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştirma Hastanesi Nöroloji Kliniği Deneyimi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, cilt.49, sa.1, ss.30-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Totaled Health Risks in Vascular Events (THRIVE) Score Predicts Ischemic Stroke Outcomes

British Journal of Medicine and Medical Research, cilt.13, sa.11, ss.1-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Deneyimi

Medical Journal of Ankara Training and Research Hospital, cilt.49, sa.1, ss.30-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dynamic Thiol-Disulphide Homeostasis in Patients with Multiple Sclerosis

World Journal of Neuroscience, cilt.6, sa.3, ss.214-219, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spontan İntrakraniyal hipotansiyon Olgu sunumu

ODÜ TIP DERGİSİ, ss.28-31, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serebral Sinus Venöz Trombozlu Hastaların Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.68, sa.3, ss.103-106, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spontan İntrakranyal Hipotansiyon

ODU Journal of Medicine, cilt.2, ss.28-31, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzole Nörosarkoidoz

Türkiye Klnikleri J Neurol, cilt.10, sa.3, ss.116-119, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spontan İntrakranial Hipotansiyon

ODÜ Tıp Dergisi, ss.28-31, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isolated Neurosarcoidosis: Case Report

Turkiye Klinikleri Journal of Neurology, cilt.10, sa.3, ss.116-119, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sistemik Kanserlerin Nöropsikiyatrik Komplikasyonları

Turkiye Klinikleri Psychiatry, cilt.7, sa.4, ss.26-33, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neuroimagıng in Multıple Sclerosıs

Journal of Neurology Translational Neuroscience, cilt.2, sa.2, ss.1048-1054, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rhabdomyolysis related to dyskinesia in Parkinson’s Disease

Journal of Movement Disorders, cilt.7, sa.1, ss.25-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nöropatilerin Tanımı ve Sınıflandırılması

Turkiye Klinikleri Neurology, cilt.6, sa.3, ss.1-4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

R R interval variation in migraine patients

Eastern Journal of Medicine, sa.11, ss.1-6, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anthrax Meningitis: Case Report and Review

Scandinavian Journal Of Infectious Diseases, cilt.34, sa.1, ss.66-67, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optochiasmatic tuberculoma-Case report and review

Zentralblatt Fur Neurochirurgie, cilt.57, sa.1, ss.30-36, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnfantlarda beyin gelişime müziğin etkisi

4. AVICENNA Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi, 26 - 28 Nisan 2019

SPİNAL KORD TUTULUMLU BİR NÖROBEHÇET OLGUSU

53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

Postravmatik frontal lob epilepsisi: Olgu sunumu

10.Ulusal Epilepsi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016

A case of late-onset multiple sclerosis attack mimicking ischemic stroke

MENACTRIMS Congress, Amman, Ürdün, 17 - 19 Mart 2016, cilt.22 identifier

Akut stroku taklit eden bir Multiple Skleroz Vakası Poster

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Akut taktil halüsinozis ile başvuran bir stroke olgusu Poster

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

İlk prezentasyonu afazi olan bir MS vakası Poster

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Metilendioksimetamfetamin kullanımına bağlı intraserebral hemoraji Poster

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Akut taktil halusinozis ile başvuran bir stroke olgusu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Akut stroğu taklit eden bir Multipl Skleroz vakası

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Korpus kallosum splenium enfarktına bağlı yabancı el sendromu Poster

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Sildenafil kullanımı sonrası gelişen akut ensefalopati Poster

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Akut stroku taklit eden bir multiple Skleroz vakası

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Akut taktil halüsinozis ile başvuran bir strok olgusu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Korpus Kallosum Splenium enfarktına bağlı yabancı el sendromu

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Sildenafil kullanımı sonrası gelişen akut ensefalopati

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

İlk prezentasyonu afazi olan bir MS vakası

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) seyrinde bir optik nöropati vakası

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Nadir görülen bir palatal myoklonus olgusu Poster

31.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2015

Nadir görülen bir palatal myoklonus olgusu

31.Ulusal klinik nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2015

Vinkristin terapisi ile indüklenen multipl kranyal nöropati: olgu sunumu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

Nadir görülen stiff person sendromu bir olgu sunumu Poster

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

İzole Nörosarkoidoz: olgu sunumu

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

Trochlear sinir paralizisi ile başvuran SLE olgusu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

Nadir görülen Stiff- Person Sendromu: bir olgu sunumu

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

Nadir görülen Kearns-Sayre Sendromu: Bir olgu sunumu

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

İzole nörosarkoidoz Olgu sunumu Poster

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

Nadir görülen Kearns Sayre Sendromu Bir olgu sunumu Poster

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

Influenza aşısına bağlı gelişen Guillain-Barre Sendromu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

Spontan intrakranyal hipotansiyona bağlı başağrısı olan olgu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

Sinus Ven Trombuzu Olan Hastalarda Etiyolojiler Poster

49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 21 Kasım 2013

Levetirasetam intihar nedeni midir?: Olgu sunumu

48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 22 Kasım 2012

Okülomotor Apraksili Ataksi : Olgu sunumu

48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 22 Kasım 2012

Atipik sinüs ven trombozu: Olgu sunumu

48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 22 Kasım 2012

Spontan spinal epidural hematom: Olgu sunumu

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2011

Posttravmatik demans: Olgu sunumu

46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Aralık 2010

Brakiyal pleksus schwannoması: Bir olgu sunumu

46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Aralık 2010

Post-polio sendromu: Olgu sunumu

46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 4 - 09 Aralık 2010

Aicardi sendromu: Bir olgu sunumu

7. Ulusal Epilepsi Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2010

Dyke Davidoff Masson Sendromu: Bir olgu sunumu

7. Ulusal Epilepsi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2010

ESES Sendromu: Bir olgu sunumu

7. Ulusal Epilepsi Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2010

Dyke Davidoff Mason Sendromu: Bir olgu sunumu

7. Ulusal Epilepsi Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2010

İki lisanlı bir hastada poststrok afazi: Bir olgu sunumu

45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 15 Kasım 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

SİNİR SİSTEMİ MUAYENESİ

Erişkinlerde Anamnez ve Fizik Muayene, ERSOY, OSMAN, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.153-200, 2019

Sinir Sistemi Muayenesi.

Erişkinlerde Anamnez ve Fizik Muayene, 1. Baskı, Ankara, Nobel Tıp Kitabevi 2019153-200., Ersoy Osman, Editör, Nobel Tıp Kitabevi/Ankara, Ankara, ss.153-200, 2019