General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Iktisat, Iktisat Tarihi
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Biography

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde bitirdi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora eğitimine devam ediyor.