Education Information

Education Information

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları (Dr), Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Hemşirelerin işyeri şiddetine maruz kalma durumları ile iş doyumları ve işten ayrılma eğilimleri

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  Sağlıklı Genç Kadınlarda Kolda Oluşan İzometrik Kas Aktivitesinin Arteriyel Kan Basıncına Etkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü