Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN ETKİNLİKLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

III. INTERNATIONAL ANKARACONFERENCE, Ankara, Turkey, 2 - 04 October 2020

Eczanelerde hasta güvenliği kültürüne yönelik algıların değerlendirilmesi

III.Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Arştırmaları Kongresi, 13 April - 14 March 2020

Türk Sağlık Sisteminde Afiliasyon Modeli Amasya Örneği

1. Uluslararası SağlıkBilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (SABAK) Kongresi, 17 - 19 October 2019

Hastanelerin Finansal Etkinliklerinin İl Bazıda Değerlendirilmesi

1 MAYIS ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 01 May 2019

ŞEHİR HASTANELERİNİN SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİ SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

1 MAYIS ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 01 May 2019

HASTANE YÖNETİCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN SAĞLIK TURİZMİNİN SAĞLIK EKONOMİSİNE KATKISI

2.Uluslararası 12.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018

Tıp fakültesi öğrencilerinin hasta güvenliği kültürüne ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi

2.Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 November 2016

Hemşirelikte Uzmanlaşma ve Branşlaşma

Sağlık-Sen Hemşirelik Sempozyumu, Turkey, 11 May 2015

SAĞLIK HİZMETLERİNDE EĞİTİME GENEL BAKIŞ

VII Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Turkey, 8 - 10 April 2015

Competition among Turkish Hospitalsand Its Effect on Hospital Effi ciencyand Service Quality

Third Biennial İnternational Confrence On Service Marketing, 9 - 11 September 2011

Books & Book Chapters

İŞYERİNDE SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARI

in: ÖRGÜTLERDE TOKSİK DAVRANIŞLAR, Dr. Öğr. Üyesi Turhan MOÇ, Editor, Kriter, İstanbul, pp.45-67, 2022

Kuveyt Sağlık Sistemi

in: Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Dilaver Tengilimoğlu, Zekai Öztürk, Editor, Nobel, Ankara, pp.638-647, 2021

Türkiye ve Avrupa Birliği Üyelerinin Sosyal Güvenlik Harcamalarının Değerlendirilmesi: Veri Zarflama Analizi Uygulamaları

in: Verimlilik Ölçümünde Güncel Yaklaşımlar, Deniz KOÇAK, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.89-113, 2021

Suriye Sağlık Sistemi

in: Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Dilaver Tengilimoğlu, Zekai Öztürk, Editor, Nobel, Ankara, pp.658-667, 2021

Eczanelerde hasta güvenliğikültürüne yönelik algıların değerlendirilmesi

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-III, Prof. Dr. Osman KÖSEDr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK SAKARYAAnkara, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.392-403, 2020

SAĞLIK POLİTİKASINDA SAĞLIK EKONOMİSİNİN YERİ ve ÖNEMİ

in: Sağlık Politikası, Dilaver TENGİLİMOĞLU, Editor, Nobel, Ankara, pp.323-340, 2018

Expert Reports

Metrics

Publication

58

Project

1

Thesis Advisory

3

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals