Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Şiddete yönelik beyaz kod verilerin değerlendirilmesi

Cukurova Medical Journal, vol.45, no.3, pp.977-984, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstatistiki Bölge Sınıflamasına Göre Kamu Hastanelerinin Finansal Etkinliklerinin Değerlendirilmesi.

Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, vol.22, no.3, pp.476-505, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Turizminde Termal Turizm ve Spa-Wellness Turizminin Yeri ve Önemi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.48, no.1, pp.517-533, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kontrol Çemberi Teknikleri KullanılmaDurumları ve Nedenleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.116-128, 2020 (Other Refereed National Journals)

Palliative care experiences of the patient family

Cukurova Medical Journal, vol.44, pp.358-365, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

UZUN SÜRELİ YOĞUN BAKIM HASTASI OLAN AİLELERİN DENEYİMLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.3, pp.127-133, 2019 (Other Refereed National Journals)

Living with the patient who has persistence vegetative state: a qualitative study

Journal of Turgut Ozal Medical Center, vol.25, no.1, pp.51-6, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The views of nurses working at palliative care centers about palliative care and the influence of education on their knowledge level

Medicine Science International Medical Journal, vol.6, no.4, pp.671-677, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The factors related strategic leader actions in Turkish publichealthcare management and perceived achievement

International Journal of Emerging Trends in Health Sciences, vol.1, no.1, pp.13-26, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

HOME HEALTH SERVİCES IN TURKEY: A CASE STUDY BASED ON PATIENT SURVEY OF HOME HEALTH CARE USERS IN THE PROVINCE OF ANKARA

International Journal of Health Management and Tourism, vol.2, no.2, pp.77-97, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

EVDE BAKIM HİZMETLERİNE YÖNELİK YAPILAN MALİYET ETKİLİLİK ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.2, no.2, pp.12-23, 2016 (Other Refereed National Journals)

Competition among Turkish hospitals and its effect on hospital efficiency and service quality.

J Health Care Finance, vol.40, no.2, pp.42-58, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN ETKİNLİKLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

III. INTERNATIONAL ANKARACONFERENCE, Ankara, Turkey, 2 - 04 October 2020

Eczanelerde hasta güvenliği kültürüne yönelik algıların değerlendirilmesi

III.Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Arştırmaları Kongresi, 13 April - 14 March 2020

Türk Sağlık Sisteminde Afiliasyon Modeli Amasya Örneği

1. Uluslararası SağlıkBilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (SABAK) Kongresi, 17 - 19 October 2019

Hastanelerin Finansal Etkinliklerinin İl Bazıda Değerlendirilmesi

1 MAYIS ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 01 May 2019

ŞEHİR HASTANELERİNİN SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİ SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

1 MAYIS ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 01 May 2019

HASTANE YÖNETİCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN SAĞLIK TURİZMİNİN SAĞLIK EKONOMİSİNE KATKISI

2.Uluslararası 12.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018

Tıp fakültesi öğrencilerinin hasta güvenliği kültürüne ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi

2.Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 November 2016

Hemşirelikte Uzmanlaşma ve Branşlaşma

Sağlık-Sen Hemşirelik Sempozyumu, Turkey, 11 May 2015

SAĞLIK HİZMETLERİNDE EĞİTİME GENEL BAKIŞ

VII Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Turkey, 8 - 10 April 2015

Competition among Turkish Hospitalsand Its Effect on Hospital Effi ciencyand Service Quality

Third Biennial İnternational Confrence On Service Marketing, 9 - 11 September 2011

Books & Book Chapters

Eczanelerde hasta güvenliğikültürüne yönelik algıların değerlendirilmesi

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-III, Prof. Dr. Osman KÖSEDr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK SAKARYAAnkara, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.392-403, 2020

SAĞLIK POLİTİKASINDA SAĞLIK EKONOMİSİNİN YERİ ve ÖNEMİ

in: Sağlık Politikası, Dilaver TENGİLİMOĞLU, Editor, Nobel, Ankara, pp.323-340, 2018

Expert Reports