Education Information

Education Information

 • 2004 - 2007 Doctorate

  Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Turkey

 • 1986 - 1992 Undergraduate

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe, Makine Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Yerel düzeyde ekonomik kalkınmada tarımsal ürün işleyen KOBİ'lerin rolü: Karaman ili araştırması

  Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 • 2004 Postgraduate

  Türkiye`de ve Avrupa Birliği`nde KOBİ mevzuatı ve Avrupa Birliği`ne uyum sürecinde tarıma dayalı KOBİ`lerin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma

  Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü