Ögrenim Bilgisi


Doktora
2014 - 2020
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr), Türkiye

Yüksek Lisans
2012 - 2014
Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi (Yl) (Tezli), Türkiye

Lisans
2006 - 2010
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C2 Ustalık

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, Introduction to Academic Management Course, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2020
Kişisel Gelişim, Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yolları Semineri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2019
Mesleki Eğitim, Psikotravmatoloji Eğitimi , Olgu Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2017
Mesleki Eğitim, Cognitive Therapy Principles & Their Application for the Treatment of Depression, CBT İSTANBUL, 2016
Mesleki Eğitim, Cognitive Therapy-Oriented Clinical First Interview & Therapy Skills, CBT İSTANBUL, 2016
Mesleki Eğitim, 12. Araştırma Yöntemleri Semineri - AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Uygulamaları, Bağımsız, 2016
Mesleki Eğitim, Eğiticilerin Eğitimi, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2016
Mesleki Eğitim, Prof. Dr. Vamık Volkan ile Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED), 2015

Yaptığı Tezler

Doktora, İlkeli Davranma Eğilimi Üzerine Bir Çalışma: Ölçek Geliştirilmesi ve İlkeli Davranışın Benlik Kurguları, Özgünlük ve Psikolojik İhtiyaçlar Açısından İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
Yüksek Lisans, A case study on collaborative group activities to reduce EFL learners' foreign langauge speaking anxiety in a university context, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

Akademik Unvanlar / Görevler


Öğretim Görevlisi Dr.
2014 - Devam Ediyor
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, -

Öğretim Görevlisi
2012 - 2014
Adıyaman Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu

Desteklenen Projeler

 1. Aypay A., Kılıç N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Psikolojik İhtiyaç Doyumu, Benlik Kurguları ve Özgünlüğün İlkeli Olma ile İlişkilerinin İncelenmesi, 2020 - 2020

Burslar

2228-B Yüksek Lisans Öğrencileri için Doktora Burs Programı, TÜBİTAK, 2014 - 2020

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Conceptual foundations of principled behaviour tendencies: Implications of the commitment to principles
  KILIÇ N., AYPAY A.
  Current Psychology, cilt.41, sa.3, ss.1633-1652, 2022 (SSCI)
 2. Obsession and relationship satisfaction through the lens of jealousy and rumination
  KILIÇ N., Altınok A.
  Personality and Individual Differences, cilt.179, 2021 (SSCI)
 3. Exploring the associations between narcissism, intentions towards infidelity, and relationship satisfaction: Attachment styles as a moderator
  Altınok A., Kılıç N.
  PLoS ONE, cilt.15, sa.11 November, 2020 (SCI-Expanded)
 4. Investigating narcissistic personality traits in the context of positive Psychotherapy Pozitif psikoterapi bağlaminda narsisistik kişilik özelliklerinin incelenmesi
  Kiliç N., ERYILMAZ A.
  Noropsikiyatri Arsivi, cilt.56, sa.1, ss.40-46, 2019 (SCI-Expanded)
 5. Students’ attitudes towards blended language courses: A case study
  KARAASLAN H., KILIÇ N.
  Language And Linguistics, cilt.15, sa.1, ss.174-199, 2019 (SSCI)
 6. Effectiveness of psychoeducational group training on Turkish efl learners’ english speaking anxiety İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin ingilizce konuşma kaygısına yönelik psikoeğitim grup çalışması
  Kiliç N., ERYILMAZ A., Yilmaz Dinç S.
  Hacettepe Egitim Dergisi, cilt.33, sa.4, ss.1020-1037, 2018 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Pozitif Psikoterapideki Birincil Yeteneklerin Yordayıcıları Olarak Beş Faktör Kişilik Özellikleri
  KILIÇ N., ALTINSOY F.
  Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.19-33, 2024 (Hakemli Dergi)
 2. Çocuklarda Boşanmaya Uyum: Bir Derleme Çalışması
  Altunkeser B., KILIÇ N.
  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, cilt.6, sa.2, ss.97-120, 2023 (Hakemli Dergi)
 3. Marital Timing of Emerging Adults: Familial Factors as Potent Predictors
  KELDAL G., KILIÇ N.
  THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, cilt.60, ss.17-28, 2023 (Hakemli Dergi)
 4. Investigating the Associations between Social Media Addiction, Marital Beliefs, and Attitudes toward Cohabitation during Emerging Adulthood
  Keldal G., KILIÇ N.
  Marriage and Family Review, cilt.57, sa.8, ss.764-779, 2021 (ESCI)
 5. Üniversite Öğrencilerinde Genel Öz Yeterlik İnancı ve Beden İmajınınPsikolojik Sağlamlık Düzeyini Yordama Gücü
  Kılıç N., Mammadov M., Koçhan K., Aypay A.
  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.4, ss.904-914, 2020 (ESCI)
 6. STUDENTS' REFLECTIONS ON VOCABULARY LEARNING THROUGH SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS GAMES AND ACTIVITIES
  Karaaslan H., Kilic N., Guven-Yalcin G., Gullu A.
  TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.19, sa.3, ss.53-70, 2018 (ESCI)
 7. students' rerfelections on vocabulary learning through synchronous and asynchronous games and activities
  KARAASLAN H., KILIÇ N., GÜVEN YALÇIN G., GÜLLÜ A.
  Turkish Online Journal of Distance Education, cilt.19, sa.3, ss.53-70, 2018 (Scopus)
 8. Well-Being Therapy
  KÖK EREN H., KILIÇ N.
  MOJ Addiction Medicine Therapy, cilt.4, sa.2, ss.1-3, 2017 (Hakemli Dergi)
 9. SINAV KAYGISI YAŞAYAN KPSS’YE HAZIRLIK ÖĞRENCiLERİNİN ÖZ-DEĞER ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
  YILMAZ DİNÇ S., KILIÇ N.
  Akademik Bakış, cilt.61, ss.771-779, 2017 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Kişisel Rehberlik
  KILIÇ N.
  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA, Bünyamin Ateş, Editör, Vizetek, Ankara, ss.111-127, 2023
 2. Yakın İlişki Süreçleri: Başlatma ve Partner Seçimi
  KILIÇ N.
  YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ, Semra Uçar, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.105-126, 2023
 3. Çocuklarda Değerler Eğitimi
  KILIÇ N.
  Çocuk Psikolojisi, Bünyamin Ateş, Editör, Vizetek, Ankara, ss.279-299, 2022
 4. Çocuk İstismarı ve İhmali
  KILIÇ N.
  Çocuk Psikolojisi, Bünyamin Ateş, Editör, Vizetek, Ankara, ss.105-126, 2022

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Perspectives on Principled Leadership: Navigating the Path
  Kılıç N.
  24. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2023, ss.1
 2. Are Narcissists Principled or do They Project the Impression of Being Principled?
  KILIÇ N.
  Latin America 5th International Conference on Scientific Researches, Medellin, Kolombiya, 19 Mart 2023
 3. The Interplay Between Narcissistic Traits and Happiness Of Emerging Adults
  KILIÇ N., ALTINSOY F.
  2nd INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS, St. Petersburgh, Rusya, 19 - 20 Haziran 2021
 4. Teachers’ Experiences Regarding Online Education During Covid-19 Pandemic: A Case Study
  ALTINSOY F., KILIÇ N.
  2nd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS, St. Petersburgh, Rusya, 19 Haziran 2021
 5. Using Reflective Dialogue Strategies and Tools in Conflict Mediation.
  Güven Yalçın G., Karaaslan H., Akgedik M., Kılıç N., Üstündağ Algın P.
  Self-Directed Learning and Advising in Language Education Conference., Ankara, Türkiye, 24 Nisan 2021, ss.10-11
 6. Reflective and Transformative Practice: Developing a conceptual framework
  KARAASLAN H., GÜVEN YALÇIN G., ŞEN D., KILIÇ N., HOWARD S. L.
  Joint online conference "Self-Directed Learning and Advising in Language Education", organized by Ankara Yıldırım Beyazıt University School of Foreign Languages, Ankara, Turkey and IATEFL Learner Autonomy Special Interest Group, Ankara, Türkiye, 24 Nisan 2021
 7. In the process of self-regulation of advisors: Defining the Advisor-Self
  GÜVEN YALÇIN G., OMEROVIC E., KOTIK G., ŞEN H., GÜLER GÜLLÜ A. T., KARAASLAN H., KILIÇ N., UZUN T., ATCAN ALTAN N., HOWARD S. L., et al.
  Self-Directed Learning and Advising In Language Education, 24 Nisan 2021
 8. Reflective and Transformative Practice Poster: Developing a Conceptual Framework
  Karaaslan H., Güven Yalçın G., Şen D., Kılıç N., Howard S. L.
  Self-Directed Learning and Advising in Language Education Conference. , Ankara, Türkiye, 24 Nisan 2021, ss.27
 9. Synchronous and Asynchronous Advising Applications.
  Karaaslan H., Güven Yalçın G., Akgedik M., Üstündağ Algın P., Kılıç N.
  Self-Directed Learning and Advising in Language Education Conference. , Ankara, Türkiye, 24 Nisan 2021, ss.19-20
 10. Benefits and Challenges of Parents-Included Online Education During the Covid-19 Pandemic: A Qualitative Study
  KILIÇ N., ALTINSOY F.
  Education, Psychology & Humanities International Conference, Washington, Kiribati, 11 Şubat 2021
 11. Okula Yönelik Olumlu Tutumların Geliştirilmesinde Üç Bileşen: Aidiyet, İhtiyaçlar, Motivasyon
  ALTINSOY F., KILIÇ N.
  VII. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 17 Aralık 2020
 12. Birincil ve İkincil Yetenekler Bağlamında Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi
  KILIÇ N., ALTINSOY F.
  Selçuk 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 Aralık 2020
 13. Çocuğun Sağlıksız Gelişiminde İhmal ve İstismar Yaşantıları
  KILIÇ N.
  Selçuk 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 Aralık 2020
 14. Bir Değer Olarak İlkeli Davranma
  KILIÇ N., AYPAY A.
  21.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Kongresi, 24 - 27 Ekim 2019, ss.64
 15. Language Learning Advising Mindsets Learning Plans = Autonomy?
  GÜVEN YALÇIN G., AKGEDİK CAN M., KARAASLAN H., ARSLAN G., KILIÇ N.
  2nd TESOL Turkey International ELT Conference, 28 - 30 Kasım 2019
 16. Language Learning Advising Mindsets Learning Plans = Autonomy?
  GÜVEN YALÇIN G., AKGEDİK CAN M., KARAASLAN H., ARSLAN G., KILIÇ N., ÜSTÜNDAĞ ALGIN P., SINAR OKUTUCU E.
  FLE Joint Conference: Unity in Diversity., Türkiye, 21 - 22 Haziran 2019
 17. SFL students’ attitudes towards blended learning: Critical considerations
  KARAASLAN H., AKGEDİK CAN M., ŞEN M., KILIÇ N., GÜLLÜ A.
  13th METU International ELT Convention, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018
 18. Investigation of the Relationships between Narcissism and Relationship Quality: Perceived Parental Warmth as a Moderator
  ALTINOK A., KILIÇ N.
  ICES UEBK 2018, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018
 19. An Investigation of the Mediating Role of Jealousy and Ruminative Thought Style in the Relationship between Romantic Relationship Obsessions and Compulsions and Relationship Satisfaction
  ALTINOK A., KILIÇ N., SET Z.
  15th European Congress of Psychology 2017, Amsterdam, Hollanda, 11 - 14 Haziran 2017, ss.168
 20. Relationships between Narcissism, Intentions towards Infidelity and Relationship Satisfaction: Attachment Styles as a Moderator
  KILIÇ N., ALTINOK A., SET Z.
  8th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2017), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2017
 21. Vocabulary development using a/synchronous games and activities
  KARAASLAN H., GÜVEN YALÇIN G., KILIÇ N., GÜLLÜ A.
  Cukurova International ELT Teachers Conference (3rd), 20 - 21 Nisan 2017
 22. Lisansüstü Öğrencilerin Öğrenme Yolu Olarak Sosyal Medya Algıları: Deneyimler, Beklentiler ve Öneriler
  DUMAN S. N., ÖNGER S., KILIÇ N.
  4. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, 27 - 30 Ekim 2016
 23. Yetişkinlere Yönelik Romantik İlişkiler Ölçeğinin Geliştirilmesi
  KILIÇ N.
  XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Akademik İdari Deneyim

2023 - Devam Ediyor Yüksekokul Müdür Yardımcısı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, -
2021 - Devam Ediyor Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, -
2019 - 2021 Yıl Koordinatörü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, -

Bilimsel Hakemlikler

CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2023
FRONTIERS IN PSYCHIATRY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2023
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2023
LANGUAGE TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2023
JOURNAL OF OBSESSIVE-COMPULSIVE AND RELATED DISORDERS, SSCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2022
PSYCHOLOGICAL REPORTS, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2022
Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2022
Gençlik Araştırmaları Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2022
Bağımlılık Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2022
ACTA PSYCHOLOGICA, SSCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2021
SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND POLICY STUDIES (IJEAPS), Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2021
Osmangazi Journal of Educational Research, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2021
International Journal of Educational Research Review, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2020

Metrikler





Davetli Konuşmalar

Creative Ideas, Seminer, Erasmus + Creating Spaces for Creativity Project, Türkiye, Nisan 2023

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademi Dışı Deneyim

Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, -