Learning Knowledge


Doctorate
2014 - 2020
Eskisehir Osmangazi University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Guidance and Psychological Counselling (PhD), Turkey

Postgraduate
2012 - 2014
Cag University, Instıtute Of Socıal Scıences, İngiliz Dili Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

Undergraduate
2006 - 2010
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

Foreign Languages

English, C2 Mastery

Certificates, Courses and Trainings

Vocational Training, Introduction to Academic Management Course, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2020
Personal Evolution, Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yolları Semineri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2019
Vocational Training, Psikotravmatoloji Eğitimi , Olgu Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2017
Vocational Training, Cognitive Therapy Principles & Their Application for the Treatment of Depression, CBT İSTANBUL, 2016
Vocational Training, Cognitive Therapy-Oriented Clinical First Interview & Therapy Skills, CBT İSTANBUL, 2016
Vocational Training, 12. Araştırma Yöntemleri Semineri - AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Uygulamaları, Bağımsız, 2016
Vocational Training, Eğiticilerin Eğitimi, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2016
Vocational Training, Prof. Dr. Vamık Volkan ile Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED), 2015

Dissertations

Doctorate, İlkeli Davranma Eğilimi Üzerine Bir Çalışma: Ölçek Geliştirilmesi ve İlkeli Davranışın Benlik Kurguları, Özgünlük ve Psikolojik İhtiyaçlar Açısından İncelenmesi, Eskisehir Osmangazi University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, 2020
Postgraduate, A case study on collaborative group activities to reduce EFL learners' foreign langauge speaking anxiety in a university context, Cag University, Instıtute Of Socıal Scıences, 2014

Academic Titles / Tasks


Lecturer PhD
2014 - Continues
Ankara Yildirim Beyazit University, Yabancı Diller Yüksekokulu, -

Lecturer
2012 - 2014
Adiyaman University, Academy Of Foreıgn Languages

Supported Projects

 1. Aypay A., Kılıç N., Project Supported by Higher Education Institutions, Psikolojik İhtiyaç Doyumu, Benlik Kurguları ve Özgünlüğün İlkeli Olma ile İlişkilerinin İncelenmesi, 2020 - 2020

Scholarships

2228-B Yüksek Lisans Öğrencileri için Doktora Burs Programı, TUBITAK, 2014 - 2020

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Conceptual foundations of principled behaviour tendencies: Implications of the commitment to principles
  KILIÇ N., AYPAY A.
  Current Psychology, vol.41, no.3, pp.1633-1652, 2022 (SSCI)
 2. Obsession and relationship satisfaction through the lens of jealousy and rumination
  KILIÇ N., Altınok A.
  Personality and Individual Differences, vol.179, 2021 (SSCI)
 3. Exploring the associations between narcissism, intentions towards infidelity, and relationship satisfaction: Attachment styles as a moderator
  Altınok A., Kılıç N.
  PLoS ONE, vol.15, no.11 November, 2020 (SCI-Expanded)
 4. Investigating narcissistic personality traits in the context of positive Psychotherapy Pozitif psikoterapi bağlaminda narsisistik kişilik özelliklerinin incelenmesi
  Kiliç N., ERYILMAZ A.
  Noropsikiyatri Arsivi, vol.56, no.1, pp.40-46, 2019 (SCI-Expanded)
 5. Students’ attitudes towards blended language courses: A case study
  KARAASLAN H., KILIÇ N.
  Language And Linguistics, vol.15, no.1, pp.174-199, 2019 (SSCI)
 6. Effectiveness of psychoeducational group training on Turkish efl learners’ english speaking anxiety İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin ingilizce konuşma kaygısına yönelik psikoeğitim grup çalışması
  Kiliç N., ERYILMAZ A., Yilmaz Dinç S.
  Hacettepe Egitim Dergisi, vol.33, no.4, pp.1020-1037, 2018 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Pozitif Psikoterapideki Birincil Yeteneklerin Yordayıcıları Olarak Beş Faktör Kişilik Özellikleri
  KILIÇ N., ALTINSOY F.
  Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.15, no.1, pp.19-33, 2024 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Çocuklarda Boşanmaya Uyum: Bir Derleme Çalışması
  Altunkeser B., KILIÇ N.
  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, vol.6, no.2, pp.97-120, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Marital Timing of Emerging Adults: Familial Factors as Potent Predictors
  KELDAL G., KILIÇ N.
  THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, vol.60, pp.17-28, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 4. Investigating the Associations between Social Media Addiction, Marital Beliefs, and Attitudes toward Cohabitation during Emerging Adulthood
  Keldal G., KILIÇ N.
  Marriage and Family Review, vol.57, no.8, pp.764-779, 2021 (ESCI)
 5. Üniversite Öğrencilerinde Genel Öz Yeterlik İnancı ve Beden İmajınınPsikolojik Sağlamlık Düzeyini Yordama Gücü
  Kılıç N., Mammadov M., Koçhan K., Aypay A.
  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.4, pp.904-914, 2020 (ESCI)
 6. STUDENTS' REFLECTIONS ON VOCABULARY LEARNING THROUGH SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS GAMES AND ACTIVITIES
  Karaaslan H., Kilic N., Guven-Yalcin G., Gullu A.
  TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.19, no.3, pp.53-70, 2018 (ESCI)
 7. students' rerfelections on vocabulary learning through synchronous and asynchronous games and activities
  KARAASLAN H., KILIÇ N., GÜVEN YALÇIN G., GÜLLÜ A.
  Turkish Online Journal of Distance Education, vol.19, no.3, pp.53-70, 2018 (Scopus)
 8. Well-Being Therapy
  KÖK EREN H., KILIÇ N.
  MOJ Addiction Medicine Therapy, vol.4, no.2, pp.1-3, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 9. SINAV KAYGISI YAŞAYAN KPSS’YE HAZIRLIK ÖĞRENCiLERİNİN ÖZ-DEĞER ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
  YILMAZ DİNÇ S., KILIÇ N.
  Akademik Bakış, vol.61, pp.771-779, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Kişisel Rehberlik
  KILIÇ N.
  in: REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA, Bünyamin Ateş, Editor, Vizetek, Ankara, pp.111-127, 2023
 2. Yakın İlişki Süreçleri: Başlatma ve Partner Seçimi
  KILIÇ N.
  in: YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ, Semra Uçar, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.105-126, 2023
 3. Çocuklarda Değerler Eğitimi
  KILIÇ N.
  in: Çocuk Psikolojisi, Bünyamin Ateş, Editor, Vizetek, Ankara, pp.279-299, 2022
 4. Çocuk İstismarı ve İhmali
  KILIÇ N.
  in: Çocuk Psikolojisi, Bünyamin Ateş, Editor, Vizetek, Ankara, pp.105-126, 2022

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Perspectives on Principled Leadership: Navigating the Path
  Kılıç N.
  24. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 November 2023, pp.1
 2. Are Narcissists Principled or do They Project the Impression of Being Principled?
  KILIÇ N.
  Latin America 5th International Conference on Scientific Researches, Medellin, Colombia, 19 March 2023
 3. The Interplay Between Narcissistic Traits and Happiness Of Emerging Adults
  KILIÇ N., ALTINSOY F.
  2nd INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS, St. Petersburgh, Russia, 19 - 20 June 2021
 4. Teachers’ Experiences Regarding Online Education During Covid-19 Pandemic: A Case Study
  ALTINSOY F., KILIÇ N.
  2nd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS, St. Petersburgh, Russia, 19 June 2021
 5. Using Reflective Dialogue Strategies and Tools in Conflict Mediation.
  Güven Yalçın G., Karaaslan H., Akgedik M., Kılıç N., Üstündağ Algın P.
  Self-Directed Learning and Advising in Language Education Conference., Ankara, Turkey, 24 April 2021, pp.10-11
 6. Reflective and Transformative Practice: Developing a conceptual framework
  KARAASLAN H., GÜVEN YALÇIN G., ŞEN D., KILIÇ N., HOWARD S. L.
  Joint online conference "Self-Directed Learning and Advising in Language Education", organized by Ankara Yıldırım Beyazıt University School of Foreign Languages, Ankara, Turkey and IATEFL Learner Autonomy Special Interest Group, Ankara, Turkey, 24 April 2021
 7. In the process of self-regulation of advisors: Defining the Advisor-Self
  GÜVEN YALÇIN G., OMEROVIC E., KOTIK G., ŞEN H., GÜLER GÜLLÜ A. T., KARAASLAN H., KILIÇ N., UZUN T., ATCAN ALTAN N., HOWARD S. L., et al.
  Self-Directed Learning and Advising In Language Education, 24 April 2021
 8. Reflective and Transformative Practice Poster: Developing a Conceptual Framework
  Karaaslan H., Güven Yalçın G., Şen D., Kılıç N., Howard S. L.
  Self-Directed Learning and Advising in Language Education Conference. , Ankara, Turkey, 24 April 2021, pp.27
 9. Synchronous and Asynchronous Advising Applications.
  Karaaslan H., Güven Yalçın G., Akgedik M., Üstündağ Algın P., Kılıç N.
  Self-Directed Learning and Advising in Language Education Conference. , Ankara, Turkey, 24 April 2021, pp.19-20
 10. Benefits and Challenges of Parents-Included Online Education During the Covid-19 Pandemic: A Qualitative Study
  KILIÇ N., ALTINSOY F.
  Education, Psychology & Humanities International Conference, Washington, Kiribati, 11 February 2021
 11. Okula Yönelik Olumlu Tutumların Geliştirilmesinde Üç Bileşen: Aidiyet, İhtiyaçlar, Motivasyon
  ALTINSOY F., KILIÇ N.
  VII. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 17 December 2020
 12. Birincil ve İkincil Yetenekler Bağlamında Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi
  KILIÇ N., ALTINSOY F.
  Selçuk 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 December 2020
 13. Çocuğun Sağlıksız Gelişiminde İhmal ve İstismar Yaşantıları
  KILIÇ N.
  Selçuk 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 December 2020
 14. Bir Değer Olarak İlkeli Davranma
  KILIÇ N., AYPAY A.
  21.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Kongresi, 24 - 27 October 2019, pp.64
 15. Language Learning Advising Mindsets Learning Plans = Autonomy?
  GÜVEN YALÇIN G., AKGEDİK CAN M., KARAASLAN H., ARSLAN G., KILIÇ N.
  2nd TESOL Turkey International ELT Conference, 28 - 30 November 2019
 16. Language Learning Advising Mindsets Learning Plans = Autonomy?
  GÜVEN YALÇIN G., AKGEDİK CAN M., KARAASLAN H., ARSLAN G., KILIÇ N., ÜSTÜNDAĞ ALGIN P., SINAR OKUTUCU E.
  FLE Joint Conference: Unity in Diversity., Turkey, 21 - 22 June 2019
 17. SFL students’ attitudes towards blended learning: Critical considerations
  KARAASLAN H., AKGEDİK CAN M., ŞEN M., KILIÇ N., GÜLLÜ A.
  13th METU International ELT Convention, Ankara, Turkey, 3 - 04 May 2018
 18. Investigation of the Relationships between Narcissism and Relationship Quality: Perceived Parental Warmth as a Moderator
  ALTINOK A., KILIÇ N.
  ICES UEBK 2018, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018
 19. An Investigation of the Mediating Role of Jealousy and Ruminative Thought Style in the Relationship between Romantic Relationship Obsessions and Compulsions and Relationship Satisfaction
  ALTINOK A., KILIÇ N., SET Z.
  15th European Congress of Psychology 2017, Amsterdam, Netherlands, 11 - 14 June 2017, pp.168
 20. Relationships between Narcissism, Intentions towards Infidelity and Relationship Satisfaction: Attachment Styles as a Moderator
  KILIÇ N., ALTINOK A., SET Z.
  8th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2017), Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2017
 21. Vocabulary development using a/synchronous games and activities
  KARAASLAN H., GÜVEN YALÇIN G., KILIÇ N., GÜLLÜ A.
  Cukurova International ELT Teachers Conference (3rd), 20 - 21 April 2017
 22. Lisansüstü Öğrencilerin Öğrenme Yolu Olarak Sosyal Medya Algıları: Deneyimler, Beklentiler ve Öneriler
  DUMAN S. N., ÖNGER S., KILIÇ N.
  4. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, 27 - 30 October 2016
 23. Yetişkinlere Yönelik Romantik İlişkiler Ölçeğinin Geliştirilmesi
  KILIÇ N.
  XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2015

Academic and Administrative Experience

2023 - Continues Deputy Director of Junior College Ankara Yildirim Beyazit University, Yabancı Diller Yüksekokulu, -
2021 - Continues Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Ankara Yildirim Beyazit University, Yabancı Diller Yüksekokulu, -
2019 - 2021 Yıl Koordinatörü Ankara Yildirim Beyazit University, Yabancı Diller Yüksekokulu, -

Scientific Refereeing

CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY, Other Indexed Journal, November 2023
FRONTIERS IN PSYCHIATRY, Journal Indexed in SSCI, October 2023
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, National Scientific Refreed Journal, July 2023
LANGUAGE TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH, Other Indexed Journal, May 2023
JOURNAL OF OBSESSIVE-COMPULSIVE AND RELATED DISORDERS, Journal Indexed in SSCI, November 2022
PSYCHOLOGICAL REPORTS, Journal Indexed in SSCI, October 2022
Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, Other Indexed Journal, August 2022
Gençlik Araştırmaları Dergisi, National Scientific Refreed Journal, July 2022
Bağımlılık Dergisi, National Scientific Refreed Journal, July 2022
ACTA PSYCHOLOGICA, Journal Indexed in SSCI, July 2021
SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW, Journal Indexed in SSCI, May 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND POLICY STUDIES (IJEAPS), Other Indexed Journal, March 2021
Osmangazi Journal of Educational Research, Other Indexed Journal, January 2021
International Journal of Educational Research Review, Other Indexed Journal, July 2020

Metrics

Invited Talks

Creative Ideas, Seminar, Erasmus + Creating Spaces for Creativity Project, Turkey, April 2023

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Non Academic Experience

National Education Directorate, Milli Eğitim Bakanlığı, -