Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Gynecomastia: Clinical evaluation and management

Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, vol.18, no.2, pp.150-158, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Hirudoterapi (Sülük) ve guatr: Bir vaka nedeni ile

Sağlığın Başkenti, vol.11, no.21, pp.55-56, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

A case with full clinical manifestations of Dorfman-Chanarin syndrome

Central European Journal Of Medicine, vol.2, no.1, pp.116-121, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Case report endoscopic ultrasonography can be used as an adjunctive procedure in atypically localized and conventional ultrasound negative parathyroid adenoma

18th European Congress of Endocrinology 2016, Munich, Germany. 28-31 May 2016, EP 366, Endocrine Abstracts, Volume 41, ISSN 1479-6848, 28 May 2016

Gebelikte primer hiperparatiroidi tanısı konup cerrahi ile başarılı şekilde tedavi edilen iki vaka: Olgu sunumu

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve 2. Ulusal Lipid Sempozyumu, Turkey, 11 - 15 May 2016

Hiperkalsemi krizine neden olan paratiroid adenomu: Olgu sunumu

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve 2. Ulusal Lipid Sempozyumu, Turkey, 11 - 15 May 2016

Önemi Bilinmeyen Bir Kanser: İnsidental Tiroid Kanseri.

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016 Sustainable Development

Ciddi hiperkalsemi ve iskelet deformitesi ile prezente olan atipik paratiroid lipoadenomu: Olgu sunumu

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve 2. Ulusal Lipid Sempozyumu, Turkey, 11 - 15 May 2016

Lanreotid ilişkili bradikardi ve supraventriküler ekstrasistoller

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Primer Hiperparatiroidisi Olan Hastalarda Parathormonun Postural Değişimi.

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Non-klasik konjenital adrenal hiperplazi ve gebelik

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Gebelik ilişkili ciddi osteoporozu olan hastada teriparatid tedavisi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Hipoparatiroidism ve çölyak hastalığı Nadir bir otoimmün kombinasyon

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Lanreotid ilişkli bradikardi ve supraventriküler ekstrasistoller

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Gebelik ilişkli ciddi osteoporozu olan hastada teriparatid tedavisi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Sisplatin toksisitesine bağlı ciddi hipokalsemi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi.

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve Hipofiz Sempozyumu, Turkey, 15 - 19 May 2013

İlk bulgusu hiponatremi olan bir küçük hücreli akciğer kanseri olgusu

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010 Sustainable Development

Endokrinoloji kliniğinde gerçekleşen ölümlerin nedenleri

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010

Sitolojik değerlendirmede hurthle hücreleri bulunan nodüllerde malignite oranı

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010

Nontravmatik rabdomyolizin nadir bir nedeni: Santral diyabetes insipidus

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010 Sustainable Development

Diabetik ayaklı hastalarımızda amputasyon oranları ve demografik veriler

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Radyoaktif İyot Dirençli Diferansiye Tiroid Kanseri: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

in: Tiroid Kanseri:Güncel Yaklaşım, Bekir Çakır, Editor, Akademisyen Kitabevi A..Ş., Ankara, pp.281-293, 2020 Sustainable Development